huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Tuổi trẻ Cẩm Xuyên đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng Nông thôn mới

06-29-2016

      Với vai trò nòng cốt, tiên phong trong mọi hoạt động, bằng những việc làm thiết thực, hình thức đa dạng phong phú, tuổi trẻ Cẩm Xuyên đã và đang đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện chung sức xây dựng Nông thôn mới, góp phần to lớn làm thay đổi diện mạo quê hương.
 

     Xác định tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Với tinh thần xung kích tình nguyện, các cơ sở đoàn đã huy động hàng trăm lượt ĐVTN ra quân tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Đặc biệt tập trung đẩy mạnh các hoạt động trong các chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè 2016 mang đậm dấu ấn của thanh niên.
 


Đoàn xã Cẩm Huy huy động đoàn viên trồng cây xạnh tại đoạn đường Thanh niên tự quản
 

     Trong đó Đoàn xã Cẩm Thăng huy động 25 ĐVTN tổ chức phát quang, đào đắp lòng lề đường và giải tỏa gần 700m hành lang an toàn giao thông đoàn đường liên thôn tại thôn 3; Đoàn xã Cẩm Quang phối hợp tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý gần 1.5 tấn rác thải các loại; Đoàn xã Cẩm Huy tổ chức ra quân tu bổ gần 50 cây xanh tại đoàn đường Thanh niên tự quản; Đoàn xã Cẩm Quan điều động 25 đồng chí ĐVTN phối hợp với hội CCB xã, tổ chức ra quân giúp đỡ hộ gia đình ông Phạm Văn Sâm ở Thôn 11 xã Cẩm Quan là đối tượng neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, tổng dọn vệ sinh nhà cửa, chỉnh trang, đào đắp san lấp mặt bằng nương vườn…

 


Đoàn xã Cẩm Quan huy động đoàn viên giúp gia đình ông Phạm Văn Sâm 
tổng dọn vệ sinh, nhà cửa...

 

     Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động tình nguyện đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch nhằm thực hiện thắng lợi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016.

 

Huyện đoàn Cẩm Xuyên