huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên sẳn sàng cho cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

06-29-2016

      UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị quán triệt một số nội dung về cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Các đồng chí Trần Hữu Duyệt – Phó chủ tịch UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra; đồng chí Đặng Quốc Quế - Chi cục trưởng chi cục thống kê huyện, phó ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra đã chủ trì hội nghị.

 

       Xác định cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 là nhiệm vụ quan trọng, huyện Cẩm Xuyên đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho cuộc tổng điều tra. Theo đó huyện Cẩm Xuyên và các xã, thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, của huyện về cuộc tổng điều tra đến tận các xã, thị trấn, các thôn, xóm, tổ dân phố.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản lần này. 

 


Các xã, thị trấn nhận tài liệu 
 

     Với nhiều điểm mới trong cuộc tổng điều tra, nên các xã, thị trấn cũng đã lựa chọn những điều tra viên có trình độ, năng lực, trẻ để thực hiện tốt phỏng vấn điều tra. Huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức 6 lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 390 cán bộ Ban chỉ đạo tổ trưởng và điều tra viên các xã, thị trấn trên toàn huyện. Huyện Cẩm Xuyên cũng đã cấp phát kịp thời toàn bộ các loại tài liệu, đĩa CD và phiếu điều tra, các trang thiết bị cần thiết cho  tra cho các xã, thị trấn để chuyển phát cho các điều tra viên.

     Toàn huyện Cẩm Xuyên sẽ tiến hành điều tra 40.400 phiếu điều tra hộ toàn bộ trên địa bàn 275 thôn, xóm; 45 phiếu điều tra trang trại theo thông tư 27/2011 của bộ nông nghiệp; 25 phiếu điều tra xã; 189 phiếu điều tra hộ mẫu.

     Phát biểu tại hội nghị, các xã, thị trấn cũng đã báo cáo công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra; những khó khăn, thuận lợi trong cuộc tổng điều tra lần này.

 


Ban chỉ đạo của huyện họp rà soát lại công tác chuẩn bị tổng điều tra
nông dân, nông nghiệp, thủy sản năm 2016

 

      Kết luận tại cuộc họp đồng chí Trần Hữu Duyệt – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo cuộc Tổng điều tra lưu ý các xã, thị trấn phải xác định cuộc tổng điều tra là một nhiệm vụ quan trọng; vì vậy cần tập trung cao cho để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc tổng điều tra đảm bảo chính xác.  Đặc biệt cuộc tổng điều tra lần này có sử dụng công nghệ quét nhận dạng ký tự thông minh trong nhập tin phiếu điều tra và xử lý thông tin. Do đó, đòi hỏi ĐTV trong quá trình ghi phiếu điều tra phải ghi đúng theo mẫu ký tự chung và cách ghi vào các ô mã, ô số liệu theo đúng quy định, bảo đảm công nghệ quét nhận dạng đúng ký tự. Bên cạnh đó  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thu thập thông tin nhằm phát hiện và xử lý kịp thời sai sót thực hiện quy trình, nghiệp vụ điều tra, bảo đảm chất lượng cuộc tổng điều tra. Đồng chí phó chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu các ngành chức năng, các xã, thị trấn tập trung cao cho công tác tuyên truyên truyền, để nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra, từ đó có sự phối hợp chặt chẻ với các điều tra viên trong việc cung cấp thông thông tin.

     Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, đúng quy trình, huyện Cẩm Xuyên sẽ  đồng loạt ra quân tiến hành cuộc điều tra vào sáng ngày 1 tháng 7, một cách chính xách, kịp thời, khoa học, nhằm đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của địa phương trong thời gian tới .

 

                            

Hồng Phượng – Ngọc Long