huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên xây dựng NTM trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả nổi bật

06-28-2016

     Huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình MTQG xây dựng NTM và nghe đánh giá tình hình KT – XH, QP – AN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Dự hội nghị ở tỉnh có đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh. Ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy, các đồng chí UVBTV huyện ủy, thường trực HĐND, trưởng các phòng, ban nghành, đoàn thể cấp huyện, lạnh đạo và chuyên viên Văn phòng Điều phối  NTM huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và cán bộ chuyên trách NTM xã.
   Các đồng chí Đặng Quốc Cương - ỦY viên BCH Đảng bộ Tỉnh, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Hữu Duyệt - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 


Hội nghị sơ kết chương trình MTQG xây dựng NTM và nghe đánh giá tình hình
KT – XH, QP – AN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

 

    Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền về chương trình MTQG xây dựng NTM, trong 6 tháng đầu năm 2016 toàn huyện Cẩm Xuyên đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển KT-XH. Toàn huyện đã thành lập mới được 72 mô hình sản xuất có hiệu quả, 12 THT, 9 HTX và 19 doanh nghiệp. Có 18 xã triển khai xây dựng được 36,14km đường GTNT các loại đạt 32% so với kế hoạch, làm mới 8,78 km rãnh thoát nước đạt 18%, làm được 5,25km kênh mương đạt 14, 37% so với kế hoạch. Huy động nguồn lực từ nhân dân xây mới 17 nhà văn hóa thôn, sữa chữa, nâng cấp 14 nhà văn hóa thôn khác; Nâng cấp 8 chợ, 3 nghĩa trang. Xây mới 2 nhà chính trạm y tế…Bên cạnh đó, các xã về đích NTM cũng đã tập trung tổ chức nâng cao chất lượng các nội dung, tiêu chí,  phấn đấu xã đạt chuẩn NTM; Đối với các xã đăng ký về đích NTM năm 2016 đạt từ 9-12 tiêu chí. Các xã đã tập trung chỉ đạo, nỗ lực hoàn thành những tiêu chí còn lại, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. Các còn lại đã tập trung nỗ lực cao, đưa ra những giải pháp cụ thể để hoàn thành các tiêu chí NTM theo lộ trình đã đề ra.

    Bên cạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Kết quả xây dựng các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập, hình thành mới các hình thức tổ chức sản xuất đạt kết quả chưa cao; Một số chương trình dự án  tiến độ triển khai còn chậm; Mức độ đạt chuaatn các tiêu chí so với kế hoạch còn thấp.

    Tại hội nghị đại diện các ban, phòng nghành và các xã, thị trấn dã thảo luận nêu ra những khó khăn, vướng mắc và phương hướng nhiệm vụ trong xây dựng trong thời gian tới.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 
phát biểu tại hội nghị sơ kết

 

    Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các xã thị trấn đã phấn đấu đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí bí thư huyện ủy cũng đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động  các nguồn lực xây dựng NTM, lồng ghép có hiệu quả nguồn lực từ các chính sách hiện hành của các cấp; Tập trung chỉu đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất. tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Phát huy nguồn đỡ đầu, tài trợ, chủ động cân đối nguồn lực cho từng chương trình, từng tiêu chí; Tăng cường tập trung xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu; Đảm bảo ổn định chính trị và trật tự ATXH trên địa bàn toàn huyện.

 

Ngọc Long – Phương Thảo