huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Huyện đoàn Cẩm Xuyên tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

06-21-2016

    Huyện đoàn Cẩm Xuyên vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Học tập chỉ thị 05 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình" cho hơn 300 cán bộ đoàn viên thanh niên các xã thị trấn trên địa bàn.

         


Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng

 

     Tại hội nghị, các cán bộ đoàn viên thanh niên đã được giảng viên của trung tâm chính trị huyện Cẩm Xuyên phổ biến một số nội dung cơ bản trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Trong đó tập trung vào bối cảnh, chủ đề, phương châm của đại hội; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại 30 năm đổi mới, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm tới ... Nghe nội dung chỉ thị 05 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tại hội nghị cán bộ đoàn viên cũng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe và tiếp thu một cách nghiêm túc các nội dung được trình bày.

     Thông qua việc học tập, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong toàn thể cán bộ, lực lượng đoàn viên thanh niên.  Từ đó làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn nhiệm vụ tại đơn vị phụ trách. Ngoài ra còn tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng.

      


Tập huấn múa hát nghi thức đoàn, đội trong dịp hè

 

     Cùng với quán triệt học tập nghị quyết, trong thời gian 2 ngày từ 18 đến 19/6, Ban thường vụ huyện đoàn Cẩm Xuyên và Hội đồng đội huyện cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ đoàn đội hè 2016 cho cán bộ đoàn viên thanh niên. Quán triệt một số hoạt động trong dịp hè. Đặc biệt chú trọng liên hoan nghi thức đội và múa hát tập thể. Triển khai kế hoạch xây dựng đoạn đường thanh niên kiểu mẩu ở các xã trong toàn huyện ...

 

                                                                              Đình Tuấn