huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nghị quyết HĐND

Nghị Quyết Số: 24/2012/NQ-HĐND ngày 30/7/2012 HĐND huyện

10-28-2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN CẨM XUYÊN

____________________________       

Số: 24/2012/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Cẩm Xuyên, ngày 30  tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh

6 tháng cuối năm 2012

________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN

KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 4

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét các báo cáo của UBND huyện, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua báo cáo của UBND huyện về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2012.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nội dung sau:

Sáu tháng đầu năm 2012, triển khai thực hiện kế hoạch nhà nước trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức mới và hết sức phức tạp; kinh tế trong nước diễn biến khó lường, tình hình lạm phát, lãi suất, giá cả có nhiều biến động; điều kiện thời tiết bất thuận, rét đậm, rét hại kéo dài, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm bùng phát ở một số địa phương. Nhưng được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của khối mặt trận, cùng với nỗ lực phấn đấu của nhân dân toàn huyện chúng ta đã giành được những kết quả khá quan trọng và trên các lĩnh vực.

Sản xuất đông xuân 2012 đạt kết quả cao, khá toàn diện cả về diện tích, sản lượng, chất lượng và sản phẩm; diện tích gieo cấy lúa  ĐX 8.782,23 ha/8.651 ha đạt 101,5% kế hoạch; năng suất đạt 55 tạ/ha; sản lượng 48.301 tấn, tổng giá trị ước tính 241,505 tỷ đồng, nhiều giống cây, con mới có hiệu quả cao được khảo nghiệm thành công và đưa vào sản xuất. Chăn nuôi tiếp tục được duy trì ổn định và tiếp tục phát triển, tổng trị sản xuất 299,275 tỷ đồng, tỷ trọng chăn nuôi chiếm 47% trong cơ cấu sản xuât nông nghiệp. Phát triển, mô hình chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại đã được đầu tư ở nhiều địa phương. Thủy sản phát triển khá cả khai thác, nuôi trồng và chế biến, tổng sản lượng đạt 4.255 tấn bằng 51,51% KH; giá trị sản xuất 125,58 tỷ đồng; diện tích nuôi trồng đạt 646,6 ha bằng 72,88% KH.

Chương trình nông thôn mới, các đề án phát triển sản xuất và chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn được triển khai thực hiện khá đồng bộ.

Các lĩnh vực công nghiệp – xây dựng và thương mại, dịch vụ, du lịch cơ bản duy trì tốc độ phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng 418,945 tỷ đồng đạt 100,8% so với cùng kỳ; thương mại - dịch vụ - du lịch: 572,202 tỷ đồng đạt 100,6% so với cùng kỳ. Các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh tiếp tục được củng cố và phát triển, hệ thống các doanh nghiệp, hợp tác xã ngày càng ổn định và phát triển, trong đó có trên 50% cơ sở hoạt động có hiệu quả.

Công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch được quan tâm chỉ đạo triển khai trên nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thônđược quan tâm chỉ đạo, các phong trào xây dựng giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng được nhân dân tích cực tham gia.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến, các chính sách xã hội được quan tâm, triển khai kịp thời, tích cực hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm; xóa đói, giảm nghèo được đẩy mạnh; giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững thành tích tốp đầu của tỉnh, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình các cấp học đạt khá cao; công tác văn hóa, y tế, dân số, hội chữ thập đỏ đạt nhiều kết quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn bộc lộ một số hạn chế: Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng tập trung chưa có nhiều mô hình hiệu quả cao, qui mô lớn; sản phẩm chất lượng cao còn ít, sức cạnh tranh thấp. Chương trình xây dựng nông thôn mới ở một số xã còn lúng túng trong kế hoạch và xây dựng hồ sơ, giải ngân thanh toán. Do thực hiện chính sách giảm đầu tư công, nguồn vốn đầu tư phát triển giảm, hoạt động sản xuất công nghiệp – xây dựng, thương mại dịch vụ đạt thấp, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch chậm so với kế hoạch. Hoạt động xúc tiến đầu tư còn nhiều hạn chế, phần lớn các đơn vị được cấp phép đầu tư thực hiện chậm so với tiến độ. Thu ngân sách đạt quá thấp, đặc biệt là các khoản thuế ngoài quốc doanh và thu cấp quyền sử dụng đất. Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho đối tượng người cận nghèo và học sinh còn nhiều hạn chế, tỷ lệ tham gia đạt thấp, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; giải quyết cấp đất sai thẩm quyền còn nhiều vướng mắc.

Để tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2012, Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu các cấp, các ngành soát xét lại nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch đã giao từ đầu năm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về phát triển kinh tế:

- Tập trung chỉ đạo sản xuất cây trồng vụ Hè Thu năm 2012. Tăng cường công tác phòng, chống dịch, phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi mới phát dịch, tiếp tục đẩy mạnh tiêm phòng gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy rừng. 

- Tăng cường tuyên truyền chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, vận động nhân dân mở rộng đầu tư phát triển sản xuất theo hướng trang trại có qui mô lớn, sản xuất tập trung, nâng cao hiệu quả kinh tế.

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành quy hoạch chi tiết nuôi tôm trên cát sớm đưa vào hoạt động, đồng thời cải tạo ao, đầm, hướng dẫn kỹ thuật, quản lý, phòng trừ dịch bệnh, tăng diện tích, năng suất nuôi trồng thủy sản.

- Chỉ đạo các xã rà soát các chương trình, dự án trên địa bàn và các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, sắp xếp thứ tự ưu tiên danh mục đầu tư, lồng ghép các nguồn vốn, xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết sát thực tế, đảm bảo tính khả thi trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Hoàn thiện, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề  án phát triển CN-TTCN và Đề án phát triển Thương mại - Dịch vụ giai đoạn 2012 - 2015, định hướng phát triển những năm tiếp theo.

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, các ngành nghề chế biến, các hoạt động dịch vụ gắn với du lịch. Củng cố, phát triển các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh, đặc biệt phối hợp với Liên minh hợp tác xã, các ngành cấp tỉnh chỉ đạo phát triển các hợp tác xã, quỹ tín dụng, chú trọng khuyến khích các doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là các nguồn vốn ODA, nguồn vốn các nhà đầu tư theo hình thức BT, BOT.., đồng thời phát huy nội lực, động viên nhân dân nỗ lực phấn đấu đầu tư xây dựng góp phần tăng giá trị đầu tư, giá trị thu nhập và tăng tỷ trọng Công nghiệp - Xây dựng, Thương mại - Dịch vụ trong cơ cấu kinh tế.

- Phối hợp các sở, ngành tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân giới thiệu sản phẩm, đồng thời tích cực xây dựng thương hiệu hàng hóa sản phẩm chất lượng cao.

- Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo môi trường lành mạnh và thuận lợi cho phát triển.

- Chỉ đạo các ban, ngành, các địa phương và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho các dự án đầu tư xây dựng kịp tiến độ, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo hoàn thành đo vẽ bản đồ sử dụng đất, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn huyện, đồng thời có kế hoạch cụ thể hoàn thành sớm đối với công tác giải quyết cấp đất sai thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân, góp phần ổn định chính trị.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách khuyến khích của Nhà nước, vận động nhân dân mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thu các sắc thuế, rà soát các chỉ tiêu, tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2012. Đồng thời rà soát, bổ sung và xây dựng mới quy hoạch đất ở các xã, thị trấn, phát huy giá trị quỹ đất, tạo nguồn thu ngân sách đảm bảo cho đầu tư phát triển.

- Các chi nhánh ngân hàng tiếp tục đổi mới hoạt động, tích cực huy động nguồn vốn, linh hoạt trong thực hiện cho vay, tạo điều kiện cho cho các tổ chức cá nhân tiếp cận các quy định, các chính sách vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, đồng thời thực hiện tốt chính sách hỗ trợ lãi suất theo qui định hiện hành.

  2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội:

- Tăng cường đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, trùng tu, nâng cấp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, thể thao, nâng cao chất lượng đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đảm bảo thường xuyên, kịp thời cổ vũ, động viên các phong trào, đồng thời nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng chất lượng mũi nhọn và đào tạo nghề cho người lao động. Củng cố vững chắc phổ cập trẻ 5 tuổi, phổ cập THĐĐT, phổ cập THCS, từng bước thực hiện phổ cập THPT. Chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để khai giảng năm học mới. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường trọng điểm, trường đã sáp nhập và cơ sở vật chất của các trường mầm non. Xác định và hoàn thành mục tiêu XD trường chuẩn quốc gia. Triển khai thực hiện đề án quy hoạch mạng lưới trường MN, PT trên địa bàn và chuyển đổi trường MN sang công lập; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

- Quan tâm chỉ đạo hoạt động y tế từ huyện đến cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y, bác sỹ, tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị và y đức; xây dựng kế hoạch thu hút các bác sỹ chuyên khoa giỏi; đầu tư trang thiết bị, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Củng cố các chỉ tiêu trạm chuẩn quốc gia, đồng thời thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế.

- Xây dựng kế hoạch và các văn bản thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế theo qui định pháp luật, đặc biệt chú trọng các đối tượng học sinh, sinh viên và hộ gia đình cận nghèo nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.

- Đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, tích cực giải quyết việc làm, chú trọng thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các phong trào từ thiện và giải quyết tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

3. Quốc phòng, an ninh:

- Tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ lệnh, mệnh lệnh của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý mọi tình huống. Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện quân sự và giáo dục quốc phòng, an ninh  cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng tốt. Tổ chức thực hiện tuyển gọi công dân nhập ngũ đợt 2/2012 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng, đúng qui trình, đồng thời quan tâm thực hiện, giải quyết các chính sách hậu phương quân đội.

- Tăng cường lực lượng nắm chắc tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, kịp thời giải quyết xử lý ổn định tình hình, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, phát sinh điểm nóng, gây ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ chức thực hiện tốt công tác lập án đấu tranh phòng chống tội phạm, hạn chế tai nạn giao thông, kiên quyết truy quét tệ nạn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình, xây dựng điển hình tiên tiến. Tập trung lực lượng đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn bán, gian lận thương mại; buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép; thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động năm an toàn giao thông và Đề án đảm bảo an toàn giao thông 2012. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tư pháp, gắn với đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân, hạn chế khiếu kiện và đơn thư vượt cấp, ổn định tình hình chính trị.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

- Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức và chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND và các ngành trong quá trình thực hiện nghị quyết.

- Đề nghị UBMTTQ huyện và các tổ chức thành viên tích cực động viên các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấ thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 2012; đồng thời tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Xuyên khoá XVIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 25/7/2012./.

 

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện;

- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, TC-KH.