huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Không có gì bất thường trong nước biển Hà Tĩnh

05-20-2016
Kết quả phân tích 12 thông số theo hướng dẫn của Trung tâm quan trắc môi trường – Tổng Cục môi trường về mẫu nước biển tại các bãi tắm ở Hà Tĩnh vừa cho thấy, tất cả đều nằm trong giới hạn cho phép.
 

khong co gi bat thuong trong nuoc bien ha tinh

Ngày 19/5, Sở TN&MT Hà Tĩnh tiếp tục công bố kết quả quan trắc, lấy mẫu đánh giá chất lượng nước biển tại các khu vực du lịch, bãi tắm ven biển trên địa bàn từ chiều 17/5 và sáng 18/5.

Việc quan trắc, lấy mẫu nước vẫn thực hiện tại 7 bãi tắm, khu du lịch, gồm: bãi tắm Xuân Hải (xã Thạch Bằng – Lộc Hà), bãi tắm Xuân Thành (Xuân Thành – Nghi Xuân), bãi tắm Thạch Hải (Thạch Hải – Thạch Hà), bãi tắm Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm – Cẩm Xuyên), bãi tắm Kỳ Ninh (xã Kỳ Ninh - TX. Kỳ Anh), bãi tắm Mũi Đao (xã Kỳ Nam - TX. Kỳ Anh) và bãi tắm Kỳ Xuân (xã Kỳ Xuân – huyện Kỳ Anh).

 

 

khong co gi bat thuong trong nuoc bien ha tinhKết quả phân tích 12 thông số (nhiệt độ, pH, Oxy, hòa tan (DO), độ đục, chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4+-N), Photphat PO43—P), mangan (Mn), Asen (As), sắt (Fe), Xyanua (CN), Coliform) theo hướng dẫn tại văn bản 271/QTMT ngày 28/4/2016 của Trung tâm quan trắc môi trường – Tổng Cục môi trường cho thấy đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển - vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.

Theo: Baohatinh.vn