huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện hổ trọ xã Cẩm Phúc xây dựng NTM

05-11-2016

      Ban chỉ huy quân huyện Cẩm Xuyên đã huy động cán bộ chiến sỹ và lực lượng dân quân tự vệ hổ trợ xã Cẩm Phúc  phát quang hành, phá bỏ vườn tạp xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

  

     Xã Cẩm Phúc là xã đăng ký về đích NTM năm 2016, trong đợt này được sự giúp đỡ của lực lượng cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện, xã đã huy động 55 dân quân tự vệ và bà con nhân dân trong toàn xã ra quân  phát quang hành lang để làm giao thông nông thôn, xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ xây dựng vườn mẫu khu dân cư kiểu mẫu. Chủ yếu tập trung tại thôn  3 và thôn 5 là hai thôn được xã chọn làm khu dân cư kiểu mẫu. Hiện nay xã đã tiến hành phá bỏ vườn tạp được 90%, việc xóa bỏ vườn tạp, hiến đất, hiến cây, phá bỏ tường rào đều được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình và tham gia tích cực.
 


 

     Được biết trong thời gian qua Ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với các xã đăng ký về đích NTM năm 2016 là xã Cẩm Vịnh, Cẩm Huy, Cẩm Phúc cùng cán bộ, chiến sỹ,lực lượng dân quân tự vệ các xã xóa bỏ vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu để các xã sớm hoàn thành các tiêu chí về đích đúng thời hạn.

 

Minh Sơn  - Phương Thảo