huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên triển khai sản xuất hè thu 2016

05-04-2016

    Tại xã Cẩm Mỹ, UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất hè thu năm 2016 và đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất ngô nguyên liệu.

 


Tham quan mô hình trồng ngô nguyên liệu chăn nuôi theo mô hình liên kết

 

    Trước khi về hội nghị thảo luận các đại biểu về dự hội nghị đã được đi tham quan các mô hình trồng ngô nguyên liệu chăn nuôi theo mô hình liên kết với doanh nghiệp tại xã Cẩm Mỹ. Đánh giá hiệu quả và so sánh giá trị kinh tế với cây trồng khác để nhân rộng trong vụ sản xuất này.

    Theo kế hoạch sản xuất hè thu năm 2016 dự báo sẽ chậm hơn cùng kỳ 10-15 ngày, nguồn nước các hồ đập đạt thấp so với thiết kế. Vì vậy huyện Cẩm Xuyên đã chủ động xây dựng và ban hành đề án sớm, triển khai một cách bài bản và nghiêm túc xuống cơ sở. Theo đó năm 2016 toàn huyện Cẩm Xuyên phấn đấu sản xuất trên 8720 ha lúa và các cây trồng cạn khác. Trong đó huyện sẽ tập trung chỉ đạo chuyển đổi trên 300 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây cây ngô, cây dược liệu và một số cây trồng khác.

 


Hội nghị triển khai đề án sản xuất hè thu năm 2016

 

    Để phấn đấu đạt vụ sản xuất thắng lợi huyện Cẩm Xuyên triển khai một số giải pháp tập trung trong trồng trọt như đẩy mạnh cơ giới hóa, thủy lợi nội đồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sử dụng giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày như : XM12, KD 18, TH3-3, PC6, Thiên ưu 8. Đặc biệt công tác chống hạn phải được triển khai tập trung, hiệu quả, tiến hành đồng thời các giải pháp vừa sửa chữa, nâng cấp các công trình và hệ thống phục vụ sản xuất, dân sinh. Đồng thời các địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lập phương án chống hạn cho từng công trình, vận hành phân phối sử dụng nước hợp lý tiết kiệm.

 

Hoài Thương - Đình Tuấn