huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2016

04-15-2016

      Phòng tư pháp huyện Cẩm Xuyên phối hợp với UBND xã Cẩm Lĩnh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2016 cho các đối tượng có nhu cầu trợ giúp pháp lý trên địa bàn toàn xã.

 


Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

 

     Tại hội nghị các đối tượng có nhu cầu trợ giúp pháp lý được báo cáo viên Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở tư pháp Hà Tĩnh, Bảo hiểm xã hội huyện truyền đạt một số nội dung như: Truyền thông về Luật trợ giúp pháp lý. Luật tổ chức chính quyền địa phương, pháp luật về người có công với cách mạng. Luật bảo hiểm xã hội, Luật đất đai; phổ biến về những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường sa. Triển khai quán triệt Chỉ thị 01 ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đặc biệt, giới thiệu một số nội dung Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngoài ra, người dân cũng được trợ giúp pháp lý thông qua việc trao đổi trực tiếp và được giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề pháp luật.

 


Người dân được trao đổi, giải đáp những thắc mắc liên quan đến pháp luật

 

      Thông qua hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý nhằm từng bước nâng cao nhận thức của người dân về các luật mới của Việt Nam. Từ đó làm cơ sở để áp dụng vào đời sống thực tế một cách tốt nhất, hạn chế vi phạm những vấn đề cơ bản về pháp luật.

 

                                                                            Đình Tuấn – Thanh Huyền