huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Tập huấn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng vườn mẫu

04-11-2016

        Tại hội trường xã Cẩm Huy, UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng vườn mẫu cho hơn 300 đồng chí là cán bộ lãnh đạo các xã và các đồng chí là bí thư, thôn trưởng trên toàn huyện.

 

     Tham gia lớp tập huấn các đồng chí cán bộ cơ sở đã được đi tham quan thực tế các mô hình xây dựng vườn mẫu tiêu biểu trên địa bàn xã Cẩm Huy – đây là xã phấn đấu về đích NTM trong năm 2016.
 


Các học viên tham quan thực tế xây dựng khu dân cư mẩu, vườn mẩu ở xã Cẩm Huy

 

    Sau khi đi thực tế các mô hình vườn mẫu tiêu biểu đội ngũ cán bộ bí thư, thôn trưởng và lãnh đạo xã đã được các cán bộ văn phòng nông thôn mới Tỉnh phổ biến cung cấp, phân tích và trả lời nhiều kiến thức quan trọng như: vì sao phải xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; Quy trình xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu; Một số bài học kinh nghiệm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên toàn Tỉnh trong 3 năm qua.  Bên cạnh đó tại lớp tập huấn các đại biểu tham gia còn được cung cấp các tài liệu hướng dẫn lập phương án, dự toán xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, xây dựng vườn mẫu và một số tài liệu liên quan khác.

 


Các học viên trao được trao đổi các kiến thức cụ thể về xây dựng vườn mẩu, khu dân cư mẩu
 

     Qua lớp tập huấn đội ngũ cán bộ cốt cán cơ sở đã được trang bị các kiến thức cơ bản, cần thiết cũng như trao đổi nhiều cách làm hay hiệu quả trong xây dựng vườn mẫu và khu dân cư kiểu mẫu. Từ đó nâng cao kiến thức phục vụ tốt hơn trong qúa trình chỉ đạo thực hiện nhằm tăng số lượng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu đồng thời đảm bảo về sự phát triển bền vững của tiêu chí này trong xây dựng NTM, tạo bộ mặt mới cho làng quê nông thôn.

 

Hoài Thương- Ngọc Long