huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Tổ dân phố 6 – Thị trấn Cẩm Xuyên hiến hơn 800m2 đất, làm mới 1km đường bê tông

03-31-2016

      Để thực hiện tốt việc xây dựng và chỉnh trang đô thị năm 2016, trong thời gian qua Thị trấn Cẩm Xuyên đã đầu tư gần 1 tỷ đồng để  xây dựng đường giao thông nội thị, bê tông hóa các tuyến đường giao thông tại các tổ dân phố trong toàn thị trấn.

 


Nhân dân Tổ dân phố 6 - Thị trấn Cẩm Xuyên mở rộng các tuyến đường
 

      Sáng 31 tháng 3 bà con nhân dân Tổ dân phố 6 -  thị trấn Cẩm Xuyên đã ra quân làm giao thông đô thị tại các trục đường của tổ dân phố. Cấp ủy, Ban cán sự tổ dân phố cùng nhân dân đã tiến hành giải tỏa hành lang, làm mới, mở rộng các tuyến đường với chiều dài 2km, rộng 5m.

 


Nhân dân trong tổ dân phố đã tự nguyện hiến hơn 800m2 đất,
gần 900 m tường rào để mở rộng các tuyến đường

 

    Để thực tốt việc làm đường giao thông bà con nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 800m2 đất, gần 900m tường rào, cây cối và huy động 500 ngày công để tổ chức làm đường. Sau khi tiến hành giải tỏa tổ dân phố sẽ tiếp tục  làm mới 1km đường bê tông và 500m kênh mương.  Để hỗ trợ tổ dân phố làm đường giao thông cấp ủy chính quyền thị trấn đã hỗ trợ 3 ca máy san lấp mặt bằng và hỗ trợ 100% xi măng và cát để làm đường, đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

 


Được UBND Thị trấn hổ trợ cát và xi măng, nhân dân tổ dân phố
đã đóng góp kinh phí làm mới 1km đường bê tông

 

     Được biết, trong năm 2016 thị trấn Cẩm Xuyên đã hỗ trợ 30 ca máy, cát, xi măng cho các tổ dân phố làm 300m đường bê tông tại tổ dân phố 13 và tổ dân phố 14 và tiếp tục hỗ trợ, xây dựng, làm mới các tuyến đường nội thị với kinh phí gàn 1 tỷ đồng .

 

 Ngọc Long – Phương Thảo