huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên bồi dưỡng cán bộ NTM cấp thôn năm 2016

03-16-2016

     Huyện Cẩm Xuyên vừa khai giảng 2 lớp bồi dưỡng cán bộ NTM cấp thôn năm 2016 cho hơn 240 cán bộ thôn và chuyên trách NTM của 25 xã trong toàn huyện. Dự lễ khái giảng ở tỉnh có đại diện văn phòng điều phối NTM tỉnh. Ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Trần Hữu Duyệt – Phó chủ tịch UBND huyện.

 


Lớp bồi dưỡng cán bộ NTM cấp thôn năm 2016

 

   Trong thời gian 3 ngày các học viên đã được các chuyên viên văn phòng điều phối NTM huyện và các phòng ban chức năng huyện truyền đạt các chuyên đề: Quy trình và những bài học kin nghiệm trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu; Quan điểm, định hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đảm vảo NTM Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững; Tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng NTM; Tư vấn hướng dẫn xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh liên kết; Thực hiện các tiêu chí “ An ninh trật tự xã hội được giữ vững”, bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM và một số chuyên đề quan trọng khác…Sau khi tiếp thu các chuyên đề các học viên sẽ được đi tham quan thực tế tại các xã đạt chuẩn NTM trong toàn huyện để từ lý thuyết gắn với thực tế nhằm giúp cho các học viên hiểu biết hơn để thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM ở địa phương mình.

    Lớp bồi dưỡng cán bộ NTM cấp thôn nhằm giúp cho các cán bộ ở cơ sở nắm vững các kiến thức cơ bản, những bài học kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng NTM góp phần thực hiện tốt kế hoạch xây dựng NTM của huyện trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

 

Ngọc Long – Phương Thảo