huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động Đảng

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa 1 năm 2016

01-18-2016

        Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị khóa 1 năm 2016 cho 49 Đảng viên mới thuộc Đảng bộ, Chi bộ các xã thị trấn, các đơn vị trực thuộc trên địa bàn. Dự lễ bế giảng có đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực huyện ủy, các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Trưởng, phó các Ban xây dựng đảng huyện ủy.
 


Đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực huyện ủy phát biểu tại lễ bế giảng
 

        Trong thời gian 6 ngày các học viên đã được các giảng viên tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện truyền đạt các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và 3 chuyên đề Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế, giáo dục đào tạo và an ninh quốc phòng.
 


... và trao giấy khen cho các học viên xuất sắc
 

       Thông qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị các học viên đã nắm vững kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối cách mạng của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Từ đó mỗi đảng viên luôn ý thức được vai trò trách nhiệm của mình, không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

       Kết thúc lớp học 100% học viên đạt khá giỏi trong đó có 5 học viên xuất sắc được khen thưởng.

 

                                                                                                      Ngọc Long