huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên thu ngân sách đạt trên 155 tỷ đồng, tăng 18%

01-15-2016

     Huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2015 và triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Cương -TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Các đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy -Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bùi Quang Mai - UVBTV huyện ủy - phó chủ tịch UBND huyện và đồng chí Hà Huy Hải - Chi cục trưởng đã chủ trì hội nghị

 


Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2015 và triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016

 

    Nét nổi bật của năm 2015 là mặc dù có nhiều khó khăn nhưng là năm có số thu cao nhất từ trước tới nay về số tuyệt đối tổng thu các loại thuế, phí trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đạt trên 155 tỷ đồng, bằng 110% KH tỉnh giao và trên 103% dự toán HĐND huyện giao,  các sắc thuế đều tăng thu cao nhưng số thu về đất lại giảm so với cùng kỳ  năm 2014. Trong đó thuế thu nhập cá nhân đạt trên 5,7 tỷ đồng bằng 164% KH , thu doanh nghiệp nhà nước đạt 7,6 tỷ đồng bằng 120% KH , Thu tại xã đạt 11, 9 tỷ đồng bằng 154% KH . Theo báo cáo tổng hợp trên địa bàn huyện có 12 xã, thị trấn hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao, trong đó có một số đơn vị vượt cao  như xã Cẩm Bình, Thị trấn Cẩm Xuyên,  Cẩm Lộc, Cẩm Quan, Cẩm Duệ , Cẩm Thăng và có 18 đơn vị xã , thị trấn đã hoàn thành  và vượt chỉ tiêu thu phí, lệ phí.

    Để có được kết quả đó cấp ủy chính quyền huyện Cẩm Xuyên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác thu ngân sách và chỉ đạo chống thất thu thuế . Mặt khác Chi cục thuế đã có nhiều cải cách hành chính, mỗi  cán bộ ngành thuế luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người nộp thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi rút ngắn thời gian. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thuế, các chính sách mới của Đảng và nhà nước đến nhân dân; Công tác quản lý thuế cũng đã được thực hiện nghiêm túc bài bản đạt nhiều kết quả.

    Bên cạnh những kết qủa đạt được Hội nghị tổng kết công tác thuế đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong năm qua và thảo luận nhiều nội dung sôi nổi, đề ra mục tiêu nhiệm vụ và những giải pháp cho năm 2016 . Năm 2016 tỉnh giao  thu ngân sách trên địa bàn là 190 tỷ, HĐND huyện giao 200 tỷ tiền thuế, phí các loại, tăng 35% so với năm 2015. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn đòi hỏi sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị cũng như tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ ngành thuế huyện Cẩm Xuyên.

   Tại Hội nghị đ.c Phạm Đăng Nhật- phó bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu kết luận trong đó ghi nhận biểu dương sư nỗ lực cố gắng của cán bộ ngành thuế , của địa phương các xã thị trấn trong công tác thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu KH, nguồn lực tài chính được đáp ứng đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu , nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội , đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Trong năm 2016 để thực hiện được mục tiêu mà Nghị quyết HĐND các cấp đã giao đ.c yêu cầu cao hơn nữa sự tập trung thực hiện công tác thu thuế, phí các loại, chống các biểu hiện tọa thu, tọa chi và chống thất thu thuế.

 


Đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện
trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

 

    Tại hội nghị lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên đã trao giấy khen cho các tập thể và các nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thu thuế trong năm 2015.

 

Hoài Thương- Minh Sơn