huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động Đảng

Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 117

12-29-2015

      Trung tâm chính trị huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khoá 117 cho 90 học viên là cán bộ, viên chức các ban, ngành trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Đến dự buổi có đại diện lãnh đạo Trường Chính trị Trần Phú cùng các đồng chí là trưởng, phó các khoa của trường. Ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Lê Đình Phi, UVBTV, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy.

 


Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 117

 

      Trong thời gian 16 kỳ học, các học viên sẽ được giảng viên trung tâm chính trị trần phú lên lớp 7 nội dung về những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng và Đảng cộng sản Việt Nam. Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước. Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Triển khai lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ công tác Đảng, mặt trận tổ quốc, hội đoàn thể. Tình hình nhiệm vụ của địa phương. Bên cạnh đó các học viên sẽ được đi nghiên cứu thực tế cuối khóa nhằm vận dụng vào thực tiễn để làm bài kiểm tra đánh giá tốt nghiệp.

      Thông qua khóa học nhằm giúp các đồng chí học viên bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị - quản lý Nhà nước. Đây còn là cơ sở lý luận giúp học viên vận dụng một cách sáng tạo vào năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tổ chức thực tiễn trong từng công tác đảm nhiệm.

 

Đình Tuấn