huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Bí thư tỉnh ủy -Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra NTM tại huyện Cẩm Xuyên

12-21-2015

     Đồng chí Lê Đình Sơn – Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh vừa kiểm tra NTM tại 4 xã của huyện Cẩm Xuyên đăng ký về đích NTM năm 2015 gồm xã Cẩm Lạc, Cẩm Nam, Cẩm Yên và xã Cẩm Quang.

     Cùng đi có đồng chí Phan Cao Thanh – UVBTV, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh. Ở huyện có đồng chí Đặng Quốc Cương – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Đăng Nhật – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí UVBTV huyện ủy, Trưởng các ban xây dựng đảng, các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng các cơ quan ban ngành, tổ chức đoàn thể cấp huyện.

 

     Đồng chí Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của Tỉnh đã đến kiểm tra mức độ hoàn thành các tiêu chí NTM tại thời điểm nước rút của các xã trong việc cán đích 19 tiêu chí NTM. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại Khu dân cư kiểu mẩu thôn Nam Văn, nhà văn hóa thôn Lạc Thọ và Trường Tiêủ học xã Cẩm Lạc. Tiếp theo đoàn cũng đã đến kiểm tra tại Khu dân cư kiểu mẫu thôn Nam Thành, Bưu điện, Chợ, và Trung tâm văn hóa xã Cẩm Nam.

  


Đoàn kiểm tra nhà văn hóa Thôn ở xã Cẩm Lạc

 

      Sau khi kết thúc kiểm tra tại xã Cẩm Nam đoàn đã đến kiểm tra mức độ hoàn thành các tiêu chí tại xã Cẩm Yên như kiểm tra tại trục đường 78, Khu dân cư kiểu mẫu thôn Yên Mỹ, kiểm tra các mô hình vườn mẫu tại thôn Yên Thành và mô hình xử lý nước sạch ở các hộ gia đình tại thôn Hồ Phượng xã Cẩm Yên.
 


Đoàn kiểm tra vườn mẩu tại xã Cẩm Quang 
 

     Tại xã Cẩm Quang đoàn đã tiến hành kiểm tra với các tiêu chí như Khu dân cư kiểu mẫu, trường học, nhà văn hóa thôn và trạm y tế xã…Qua kiểm tra cho thấy mức độ hoàn thành 19 tiêu chí của 4 xã rất khả quan cho việc cán đích NTM trong năm 2015, Các xã đều đạt trên 17 tiêu chí và những tiêu chí còn lại sẽ hoàn thành đung kế hoạch đề ra .
 


Đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND Tỉnh phát biểu sau khi kiểm tra thực tế tại các xã
                                                                                      

      Phát biểu sau khi kiểm tra thực tế tại 4 xã, đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND đã biểu dương ghi nhận kết quả mà các xã đã đạt được trong qúa trình xây dựng NTM ở huyện Cẩm Xuyên. Đồng thời cũng nhấn mạnh, việc xây dựng vườn mẩu phải chú trọng hiệu quả kinh tế gắn với đảm bảo môi trường; xây dựng khu dân cư mẫu phải có nhiều hàng rào xanh; xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

       Đồng chí Lê Đình Sơn – Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp ở huyện Cẩm Xuyên cần tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào chung sức xây dựng NTM, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện; tiếp tục rà soát để củng cố các tiêu chí để đạt chuẩn bền vững, tổng kết, biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc trong xây dựng NTM…

 

 Ngọc Long