huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên kinh tế tập thể bước đầu phát triển có hiệu quả

12-19-2015

      Huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết Kết luận số 56 của Bộ chính trị và tổng kết NQ số 122 HĐND Tỉnh về phát triển kinh tế tập thể. Dự hội nghị ở tỉnh có lãnh đạo Liên minh HTX Tỉnh, ở huyện có đồng chí Đặng Quốc Cương- TUV, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí UVBTV huyện ủy. Các đồng chí  Hà Văn Bình- Phó bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Bùi Quang Mai- UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị.

 


 

      Sau 3 năm thực hiện Kết luận  56 của Bộ chính trị và 5 năm thực hiện NQ / 122 của HĐND Tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, nhìn chung kinh tế tập thể trên địa bàn huyện tiếp tục có bước phát triển khá về số lượng và chất lượng, ngày càng khẳng định vai trò, vị trí  của kinh tế tập thể, mà nòng cốt là các HTX trong phát triển kinh tế xã hội và trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn huyện đã thành lập được 167 HTX, gấp 3,4 lần so với năm 2010 và thành lập được 860 THT trong  đó chủ yếu là HTX, THT  trên lĩnh vực nông nghiệp. Quy mô hoạt động của HTX, THT  ngày càng tăng, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, thu nhập hàng năm tăng 13% . Năm 2015 doanh thu các HTX, THT  đạt gần 140 tỷ đồng, tăng 1,9 lần so với năm 2010. Các HTX, THT hoạt động trong sản xuất kinh doanh đã chủ động ứng dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất, thực hiện liên doanh liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị cho hiệu quả kinh tế cao tiêu biểu như HTX khai thác đá- chăn nuôi Minh Lộc, HTX Hà Phi; HTX TMDV Tổng hợp Hà Trung … Bên cạnh các HTX, THT là Quỹ tín dụng nhân dân phát triển và hoạt động khá vững chắc đến nay đã thành lập được 6 quỹ tín dụng nhân dân. Sự phát triển của kinh tế tập thể đã tạo điều kiện để giải quyết lớn sô lượng nguồn lao động ở khu vực nông thôn với trên 3 nghìn thành viên tham gia và gần 2500 lao động thời vụ .

 


Các đồng chí Đặng Quốc Cương - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
và đồng chí Bùi Quang Mai - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện 
trao tặng bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế tập thể 

 

      Để các loại hình kinh tế tập thể phát triển, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tuyên truyền và thực hiện đúng các chính sách kích cầu của tỉnh đồng thời huyện đã ban hành các chính sách hết sức thiết thực giúp các HTX, THT phát triển sản xuất , nâng cao đời sống  xã viên, góp phần phát triển kinh tế xã hội và xây dựng NTM.

     Tuy nhiên bên cạnh sự phát triển nhanh về số lượng thì  quy mô còn nhỏ, phát triển chậm chưa tương xứng với tiềm năng, cơ cấu ngành nghề còn bất hợp lý, nguồn vốn kinh doanh, trang thiết bị cũng như trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn nhiều hạn chế nên hiệu quả sản xuất còn cầm chừng, một số HTX, THT hoạt động yếu kém.

    Đồng chí Hà Văn Bình- Phó bí thư thường trực huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị đã khẳng định sự phát triển tât yếu của kinh tế tập thể, tuy nhiên quy mô còn manh mún hiệu quả chưa cao. Thời gian tới đòi hỏi sự vào cuộc, chỉ đạo thực hiện tập trung của cấp ủy chính quyền các địa phương; bám sát NQ TƯ 5 (khóa IX) về nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tiếp tục thực hiện tốt đề án phát triển kinh tế tập thể của tỉnh và huyện. Và tăng cường vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực này .

   Tại Hội nghị lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Cẩm Xuyên đã trao giấy khen cho các HTX, THT hoạt động hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

 

Hoài Thương- Minh Sơn