huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Hội người cao tuổi Thị trấn Cẩm Xuyên tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020

12-17-2015

     Hội người cao tuổi Thị trấn Cẩm Xuyên vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Đại hội có lãnh đạo Hội người cao tuổi huyện Cẩm Xuyên; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể Thị trấn Cẩm Xuyên.

 


 

    Trong nhiệm kỳ qua Hội người cao tuổi thị trấn đã phát huy vai trò của mình từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tạo điều kiện cho lớp người cao tuổi phát huy tuổi cao gương sáng trong xây dưng quê hương. Đến nay, hội người cao tuổi thị trấn Cẩm Xuyên có 1044 hội viên. Hàng năm Hội người cao tuổi Thị trấn Cẩm Xuyên đã tổ chức cho các hội viên học tập, quán triệt luật NCT và các văn bản của Đảng nhà nước có liên  quan NCT đến tận hội viên; tổ chức kết nạp và làm thẻ cho các hội viên; tổ chức mừng và chúc thọ cho 495 hội viên từ 70 đến 100 tuổi.  Các phong trào tập thể dục để nâng cao sức khỏe cũng được chú trọng; hội đã duy trì được phong trào chơi bóng chuyền hơi. Tập dưỡng sinh với các CLB như: CLB Tâm năng dưỡng sinh, CLB Thúc vũ kinh, CLB Bóng chuyền hơi…

 


Lãnh đạo Đảng ủy, UBND Thị trấn Cẩm Xuyên tặng hoa chúc mừng
 

    Phát huy tinh thần tuổi cao, gương sáng, các hội viên NCT Thi trấn Cẩm Xuyên cũng đã tích cực tham gia có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát triển sản xuất kinh doanh và động viên con cháu thi đua lao động, sản xuất, công tác và học tập tốt.  Nhiều hội viên đã tích cực trong phong trào xây dựng và chỉnh trang đô thị, chung sức cùng con cháu đóng góp ngày công và tiền của, chặt cây, hiến đấy phá dở tường rào xây dựng đường bê tông, mương thoát nước…Gương mẫu trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, khuyến học, khuyến tài…
 


BCH Hội người cao tuổi Thị trấn Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhận nhiệm vụ 
 

    Trên cơ sở những kết quả đạt được Hội người cao tuổi Thị trấn cẩm Xuyên đã đề ra những phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới: Thường xuyên tổ chức tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho hội viên; Tiếp tục các hoạt động tuổi cao gương sáng; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; Tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kêt xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

    Đại hội đã bầu ra BCH khóa V nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 14 đồng chí và đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội người cao tuổi cấp trên.

 

Ngọc Long – Phương  Thảo