huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động Đảng

Bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2015

12-08-2015

         Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2015.

 

 
Các đồng chí lãnh đạo huyện ủy và trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
trao thường cho các học viên xuất sắc

 

      Trong thời gian 4 ngày, 98 học viên của lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng khóa 5 đã được nghiên cứu 5 chuyên đề: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng Đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của điều lệ Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phấn đấu rèn luyện xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam … Sau khi học tập các chuyên đề, các học viên đã được làm bài kiểm tra để làm cơ sở đánh giá kết quả học tập. Thông qua lớp bồi dưỡng là bước đầu trang bị cho các học viên những kiến thức về lý luận chính trị cho các học viên nhằm nâng cao nhận thức về Đảng. Qua đây còn là cơ hội và điều kiện thuận lợi để các học viên rèn luyện phấn đấu trau dồi phẩm chất, đạo đức. Đóng góp tích cực vào thành tích chung của cơ quan đơn vị, để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Kết quả, 100% đồng chí học viên đạt yêu cầu, trong đó có 27 đồng chí đạt loại giỏi, 71 đồng chí đạt loại khá. Cũng tại lễ tổng kết có 9 học viên được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong khóa học.

 

                                                                          Đình Tuấn – Thanh Huyền