huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Đoàn liên ngành tỉnh Hà Tĩnh thẩm định kết quả xây dựng NTM tại 4 xã đăng ký về đích NTM năm 2015

12-08-2015

     Trong 2 ngày 5 - 7/ 12, Đoàn liên ngành tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức thẩm định kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM tại các xã Cẩm Yên, Cẩm Nam, Cẩm Quang và xã Cẩm Lạc huyện Cẩm Xuyên. 

     Ở Tỉnh có đồng chí Trần Huy Oánh - Phó GĐ Sở NN và PT Nông thôn Tỉnh, Phó Chánh văn phòng điều phối NTM Tỉnh. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Chi cục thống kê Tỉnh, đại diện các sở, phòng ban ngành cấp tỉnh; ở huyện có đồng chí Đặng Quốc Cương- TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Đăng Nhật- Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đại diện các phòng ban ngành liên quan.

 

      Sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM với sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy chính quyền huyện, sự quan tâm của UBND tỉnh, các sở phòng ban ngành, sự nỗ lực đoàn kết của cán bộ và nhân dân nhìn chung  tại 4 xã Cẩm Nam, Cẩm Yên, Cẩm Quang và xã Cẩm Lạc đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng ngày càng khang trang, bộ mặt nông thôn nhiều khởi sắc. Đến nay 4 xã này cơ bản đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM.
 


Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra khu dân cư mẩu tại xã Cẩm Yên
 

      Đối với xã Cẩm Yên có nhiều chuyển biến rõ nét, có nhiều điểm sáng như hệ thống cây xanh trên các trục đường; có nhiều mô hình kinh tế đưa lại hiệu quả cao; có khu dân cư mẫu đã đi vào chiều sâu. Đến nay xã đạt 14/19  tiêu chí, còn 5 tiêu chí :Vệ sinh môi trường, giao thông, trường học, đường và tiêu chí thu nhập, đoàn đánh giá cơ bản đạt trong năm 2015.

 


... và vườn mẩu tại xã Cẩm Nam
 

     Xã Cẩm Nam đoàn liên ngành của tỉnh đánh giá đạt 13/19 tiêu chí, còn các tiêu chí chưa đạt : cơ sở vật chất văn hóa, điện, bưu điện , chợ , môi trường, khu dân cư kiểu mẫu, riêng đối với khu dân cư kiểu mẫu mới đạt 60% , còn 5 tiêu chí còn lại đạt 85% KH và có khả năng sẽ đạt trong năm 2015. Bên cạnh đó tại buổi làm việc với xã Cẩm Nam đoàn đánh giá rất cao các tiêu chí quy hoạch, hệ thống đường của xã.

 


....làm việc tại xã Cẩm Lạc 
 

    Xã Cẩm Lạc đạt 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí là trường học và hệ thống chính trị xã hội có khả năng sẽ hoàn thành trong năm 2015.

 


Đoàn liên ngành của Tỉnh  và lãnh đạo Huyện Cẩm Xuyên kiểm tra cơ sở vật chất
tại trường THCS Nguyễn Hữu Thái xã Cẩm Quang

 

    Xã Cẩm Quang đạt 14/18, còn 4 tiêu chí cơ bản đạt gồm: trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập và khu dân cư kiểu mẫu.

 


Đoàn liên ngành của Tỉnh đánh giá cao những nổ lực và thành tích
 của các xã trong thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

 

     Sau khi đi tham quan đánh giá từng tiêu chí thực tế tại các cụm dân cư và qua hồ sơ giấy tờ, đoàn liên ngành của UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các xã để nghe các sở, ban ngành đánh giá, phân tích nội dung cụ thể của từng tiêu chí xây dựng NTM. Nhìn chung đoàn liên ngành của Tỉnh đánh giá cao những kết quả nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân các xã đã đoàn kết, quyết tâm thực hiện trong xây dựng NTM với nhiều kết quả nổi bật đáng ghi nhận và biểu dương. Đồng thời phân tích tổng hợp chỉ ra nhưng tồn tại hạn chế, đánh giá những mặt được chưa được và yêu cầu các xã thực hiện theo lời cam kết tại buổi làm việc về đích đúng hẹn.

     Tiếp thu các ý kiên của đoàn liên ngành, lãnh đạo các xã Cẩm Quang, Cẩm Nam, Cẩm Yên và xã Cẩm Lạc đã phát biểu ý kiến và hứa cam kết trước đoàn công tác liên ngành của tỉnh sẽ hoàn thành bổ sung các tiêu chí chưa đạt phấn đấu đạt trước 31 tháng 12 năm 2015 .  

                                     

                             Sơn – Thương – Tuấn - Long