huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Đảm bảo thông suốt thanh toán trong thời gian quyết toán 2015

12-07-2015

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 9211/NHNN-TT hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác thanh toán trong thời gian quyết toán năm 2015.

 

Đảm bảo thông suốt thanh toán trong thời gian quyết toán 2015
 

Theo đó, khi thực hiện công tác thanh toán, chuyển tiền, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện đúng, nghiêm túc quy định về thời gian giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống thanh toán bù trừ điện tử, thanh toán song phương, thanh toán từng lần qua tài khoản mở tại NHNN... đảm bảo các lệnh thanh toán được xử lý thông suốt, ổn định và an toàn.

Về việc phối hợp thu ngân sách Nhà nước: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã ký thỏa thuận phối hợp thu Ngân sách với các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố bố trí cán bộ thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo khớp đúng, đầy đủ và chính xác.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng quán triệt thực hiện nghiêm việc triển khai thanh toán điện tử trong phối hợp thu ngân sách Nhà nước, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nộp ngân sách qua hệ thống ngân hàng được dễ dàng, thuận tiện.

Về việc nộp, rút tiền mặt qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, các đơn vị được NHNN chấp thuận triển khai nộp, rút tiền mặt qua hệ thống thực hiện các thủ tục đăng ký, quy trình giao dịch tiền mặt tại các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố theo đúng hướng dẫn của NHNN.

Đối với việc cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán cần lưu ý thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho việc kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử để các giao dịch thanh toán được diễn ra an toàn, thuận lợi; có biện pháp quản lý rủi ro, giải thích kịp thời các sự cố, vướng mắc xảy ra.

Tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử chủ động đối chiếu, kiểm tra, giám sát theo thời gian thực tổng số tiền của khách hàng trên các ví điện tử và tổng số tiền trên tài khoản đảm bảo thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử tại các ngân hàng.

Về hoạt động ATM, POS, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về việc thu phí dịch vụ thẻ; các quy định về trang bị, quản lý, vận hành đảm bảo an toàn hoạt động máy giao dịch tự động (ATM); các văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh phát triển thanh toán qua POS.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng, ngân hàng và Công ty cổ phần chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam cần tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch tổng thể phát triển thanh toán thẻ qua POS giai đoạn 2014-2015.
 

Theo Hương Dịu/Thời báo Ngân hàng