huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Đồng chí Đặng Quốc Cương – TUV, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện kiểm tra xây dựng NTM tại xã Cẩm Yên.

11-17-2015

    Đồng chí Đặng Quốc Cương – TUV, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện vừa đến kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Cẩm Yên.

 


Đồng chí  Đặng Quốc Cương – TUV, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện kiểm tra mô hình trồng cam
 

   Đồng chí bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện  đã đến thăm mô hình trồng cam của anh Nguyễn Quốc Tuấn – Thôn Bình Thọ và anh Nguyễn Văn Quý – Thôn Yên Khánh và một số vườn mẩu, kiểm tra một số tuyến đường đang thi công, hội quán thôn.
 


Mô hình trồng rau trong nhà lưới ở xã Cẩm Yên
 

     Qua kiểm tra, đồng chí Đặng Quốc Cương – TUV, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự nổ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân xã Cẩm Yên trong xây dựng NTM.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương - TUV, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện:
Cẩm Yên cần tiếp tục dồn mọi nguồn lực,
huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phấn đấu về đích trong năm 2015

 

     Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị xã Cẩm Yên  trong thời gian tới cần phải lựa chọn những công việc cần ưu tiên thực hiện. Giao cán bộ xã bám nắm từng thôn, xóm để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các tiêu chí từ thôn, xóm. Thường xuyên tuyên truyền về xây dựng NTM trên hệ thống truyền thanh của xã. Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, tuy nhiên phải đảm bảo chất lượng, đúng thiết kế, mang tính bền vững cao; tập trung xây dựng vườn mẩu, khu dân cư mẩu, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho nhân dân. Phát huy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân, huy động cả hệ thống chính trị, dồn mọi nguồn lực để phấn đấu để Cẩm Yên về đích NTM trong năm 2015.

 

Hồng Phượng - Minh Sơn