huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Đồng chí Đặng Quốc Cương – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Cẩm Nam

11-10-2015

           Đồng chí Đặng Quốc Cương – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện vừa kiểm tra kết quả thực hiện xây dựng NTM tại xã Cẩm Nam. Cùng đi có các đồng chí Phạm Văn Thắng – UVBTV, phó chủ tịch thường trực HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thanh Long – UVBTV,, Trưởng ban dân vận huyện ủy.

 

          Xã Cẩm Nam là một trong bốn xã của huyện Cẩm Xuyên đăng ký về đích NTM năm 2015. Xác định xây dựng NTM là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt và nhiệm vụ hoàn thành 19 tiêu chí để được công nhận xã NTM năm 2015 là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn xã. Với tinh thần và quyết tâm đó Đảng ủy, chính quyền xã đã ban hành các Nghị quyết sát đúng, thành lập Ban chỉ đạo NTM xã, kiện toàn ban phát triển thôn xóm, xây dựng kế hoạch lộ trình để thực hiện các tiêu chí có hiệu quả và mang tính bền vững cao nên đến nay xã đã đạt 16/19 tiêu chí NTM và 3 tiêu chí còn lại đều đạt trên 90%, đặc biệt là thôn Nam Thành đạt 10/10 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu và 8 thôn khác đăng ký xây dựng khu dân cư kiểu mấu đều đạt trên 60%.
 


Đồng chí Đặng Quốc Cương - TUV, bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
kiểm tra mô hình vườn mẩu

 

       Trong phát triển kinh tế, Cẩm Nam đã quy hoạch diện tích 300 ha tại thôn 9 xây dựng cánh đồng lớn  và quy hoạch 9 vùng sản xuất cây ngô vụ đông với diện tích 30ha liê n kết với công ty MITRACO và công ty Bình Hà. Đã thành lập 48 THT chăn nuôi các loại, 5 HTX và 3 Doanh nghiệp có doanh thu lớn trên địa bàn. Để đạt được kết quả đó là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn và sự đồng thuận nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và quần chúng nhân dân.
 


... và một số công trình đang thi công
 

          Sau khi trực tiếp kiểm tra đánh giá công tác xây dựng NTM của xã Cẩm Nam, đồng chí Đặng Quốc Cương – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã thay mặt đoàn kiểm tra ghi nhận đánh giá cao những nổ lực mà Đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Nam đã đạt được về xây dựng NTM trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư huyện ủy củng mong muốn xã nhà tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn hạn chế hoàn thành 3 tiêu chí còn lại và phát triển những tiêu chí đã đạt được để xã Cẩm Nam là một trong những xã đầu tiên của huyện Cẩm Xuyên cán đích NTM trong năm 2015.

 

                                                                                                       Ngọc Long