huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Huyện đoàn Cẩm Xuyên tặng hơn 1.000 đầu sách cho các xã xây dựng Nông thôn mới

11-05-2015

       Thực hiện công văn số 381 CV/ĐTN, ngày 17/9/2015 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về việc “Phát động đợt quyên góp các đầu sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới”, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các xã phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới; vừa qua, Ban thường vụ huyện đoàn đã tổ chức trao tặng hơn 1.000 đầu sách cho các xã Cẩm Lạc, Cẩm Nam, Cẩm Yên và Cẩm Quang.

 


Huyện đoàn Cẩm Xuyên tặng sách cho các xã phấn đấu về đích NTM năm 2015
 

       Sau hơn 1 tháng triển khai, Ban thường vụ Huyện đoàn đã nhận được hơn 1.000 đầu sách. Số sách trên được Ban thường vụ Huyện đoàn phát động ủng hộ từ cán bộ ĐVTN khối cơ quan HCSN, đoàn các trường THPT, Trung tâm DNHN&GDTX trên toàn huyện và các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện.
 


Việc tặng sách cho các nhà văn hóa thôn tại các xã phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới
sẽ góp phần củng cố, giữ vững bộ tiêu chí thứ 6 về
cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

      Nội dung các đầu sách chủ yếu là sách chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; sách giáo dục truyền thống, lịch sử, kỷ năng sống, âm nhạc, pháp luật, ngoại ngữ, tin học; sách phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chăn nuôi, trồng trọt, phòng chống dịch bệnh, y tế,…Với mục tiêu nâng cao chất lượng các tủ sách tại cơ sở, nhà văn hóa các thôn, góp phần nâng cao dân trí ở cơ sở.

      Việc tặng sách cho các nhà văn hóa thôn tại các xã phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới sẽ góp phần củng cố, giữ vững bộ tiêu chí thứ 6 về cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

Huyện đoàn Cẩm Xuyên