huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên tổ chức tập huấn “ Khởi sự doanh nghiệp” năm 2015.

11-03-2015

      Hội  LHPN huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức tập huấn chuyên đề “ Khởi sự doanh nghiệp” cho 65 học viên là giám đốc, tổ trưởng các HTX, tổ hợp tác do phụ nữ thành lập ở 27 xã, thị trấn trên địa bàn. Tham dự lớp tập huận có ông Nguyễn Văn Đề - giảng viên cao cấp Liên minh hợp tác xã Việt Nam. Ở tỉnh có đồng chí Dương Thị Hòa – Phó ban kinh tế Hội LHPN tỉnh. Ở huyện có đồng chí Phạm Thị Mai Hiên – Chủ tịch Hội LHPN huyện.
 

     Trong thời gian một ngày, các học viên đã được giảng viên Nguyễn Văn Đề - giảng viên cao cấp Liên minh hợp tác xã Việt Nam truyền đạt những kiến thức cơ bản về khởi sự doanh nghiệp như: Khả năng giúp ta thành đạt; Hướng dẫn khảo sát thị trường; Cách lựa chọn ý tưởng trong kinh doanh; Hướng dẫn lậ kế hoạch kinh doanh cho HTX; Cấu trúc chi tiết của kế hoạch kinh doanh; Lập kế hoạch kinh doanh trong đó HTX, THT phải tìm hiểu nghiên cứu các thông tin về thị trường, sản phẩm tiêu thụ, các thông tin về khách hàng, cũng như đối thủ cạnh tranh; Hướng dẫn quy trình sản xuất sản phẩm của HTX, THT và hướng dẫn kế hoạch tổ chức quản lý và điều hành…

 


Tập huấn chuyên đề “ Khởi sự doanh nghiệp

 

   Lớp tập huấn lần này nhằm giúp các giám đốc , tổ trưởng các HXT, THT trên địa bàn, nâng cao kiến thức, hiểu biết các kế hoạch hướng dẫn trong sản xuất, kinh doanh. Từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, kinh doanh có hiệu quả đáp ứng với nên kinh tế thị trường trong tình hình mới.

 

Ngọc Long – Phương Thảo.