huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Xã Cẩm Thăng nhiều kết quả nổi bật sau 5 năm xây dựng NTM

10-14-2015

          Xã Cẩm Thăng vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2015

 


Cẩm Thăng tổng kết 5 năm xây dựng NTM từ năm 2011- 2015
 

         Báo cáo tại hôi nghị đã khẳng định từ chổ đạt 5 tiêu chí vào năm 2011,  sau 5 năm xây dựng NTM với các chính sách của nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nỗ lực đồng thuận  của nhân dân, xã Cẩm Thăng đã đạt 19 tiêu chí năm 2014 và về đích trước một năm. Trong 5 năm nguồn vốn đầ`u tư xây dựng NTM đạt gần 70 tỷ đồng trong đó ngân sách cấp trên hổ trợ hơn  9 tỷ đồng, vốn lồng ghép 33 tỷ đồng  số còn lại ngân sách xã và sự đóng góp của nhân dân. Với nhiều nỗ lực đến nay bức tranh nông thôn của xã đã có nhiều bước chuyển rõ nét, tổng gía trị sản xuất đạt  187 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2011, bộ mặt làng quê có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao, cơ sở vật chất hạ tầng ngày càng kiên cố và hiện đại, tỷ lệ hộ nghèo giảm.  Từ phong trào thi đua xây dựng NTM xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình mới với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

 


Đồng chí Võ Kim Cự - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh thăm mô hình nuôi 6000 con lợn/lứa 
của công ty TNHH MTV Tịnh Toàn ở xã Cẩm Thăng

 

         Để có được kết quả đó bên cạnh sự hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh, và huyện thì xã Cẩm Thăng đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, thể hiện quyết tâm cao trong xây dựng NTM. Trong đó bài học đầu tiên chính là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân đã được thực hiện một cách thường xuyên và có kết quả rõ nét, nhiều tấm gương người tốt việc tốt được biểu dương kịp thời có sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi thôn xóm. Tinh thần dân chủ công khai được thực hiện trước nhân dân nên phát huy được sức mạnh đoàn kết, huy động nội lực trong đóng góp tiền của xây dựng NTM. Đặc biệt cấp ủy chính quyền đã biết phát huy trách nhiệm của người đứng đầu với phương châm “tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách”, cán bộ là cái gốc của công việc, cán bộ nào phong trào đó.

        Trên cơ sở đánh gía những kết quả đạt đươc, chỉ ra tồn tại hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm xã Cẩm Thăng đề ra kế hoạch thực hiện 5 năm giai đoạn 2016-2020 trong đó với mục tiêu chung được xác định là xây dựng NTM là trọng tâm, đưa Cẩm Thăng trở thành xã NTM kiểu mẫu và phấn đấu là đơn vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.   

 


Lãnh đạo xã Cẩm Thăng trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
trong phong trào chung sức xây dựng NTM

 

        Tại hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng NTM xã Cẩm Thăng, cấp ủy chính quyền xã đã tuyên dương 15 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2015.

 

Hoài Thương- Ngọc Long