huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động Đảng

Lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa IX năm 2015.

10-13-2015

       Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa IX  năm 2015. Dự lễ bế giảng có đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực Huyện ủy;  đồng chí Lê Đình Phi-  UVBTV, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Long -UVBTV, trưởng ban dân vận huyện ủy.

 


Đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực huyện ủy và lãnh đạo Trung tâm chính trị
trao giấy khen cho các học viên xuất sắc

 

       Tham gia lớp sơ cấp chính trị lần này có 49 học viên là công chức cấp xã, thị trấn đóng trên địa bàn. Trong thời gian 2 tháng, các học viên đã được giảng viên chuyên trách của trung tâm chính trị huyện, giảng viên kiêm chức huyện và giảng viên trường chính trị Trần Phú truyền đạt 18 bài học về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng. Nguồn gốc và cơ sở thế giới xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các vụ vật, hiện tượng trong thế giới; Hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa. Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị; Vấn đề quốc phòng an ninh đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên CNXH ….

       Qua lớp sơ cấp chính trị nhằm nâng cao những kiến thức cơ bản của bộ môn lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ viên chức cấp xã. Từ đó làm tiền đề để tiếp tục rèn luyện, nghiên cứu vận dụng linh hoạt những kiến thức đã học vào thực tiễn, để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao ở địa phương. Kết quả có 100 % học viên đạt tốt nghiệp loại khá giỏi, trong đó có 6 học viên xuất sắc được khen thưởng.

 

 Đình Tuấn