huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin giáo dục

Xã Cẩm Hưng tổ chức lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015.

10-05-2015

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2015. Sáng ngày 2­10 Xã Cẩm Hưng long trọng tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 với chủ đề "chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay". Dự buổi lễ có đại diện ban tuyên giáo huyện ủy; Phòng giáo dục và đào tạo huyện Cẩm Xuyên; Lãnh đạo cấp ủy đảng chính quyền xã cùng các thầy cô giáo và các em học sinh của các trường học đóng trên địa bàn xã tham dự.

 


Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 với chủ đề: "chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay".
 

            Hiện nay thế giới đang phát triển một khái niệm rộng về học tập đó là học tập suốt đời. Học để làm người, học để biết, học để làm việc để cùng chung sống, học để khẳng định mình. Học tập là chìa khóa của thành công. Học tập suốt đời là quyền lợi, là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ của mỗi công dân. Xây dựng xã hội học tập suốt đời là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội nhằm nâng cao dân trí, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân, phụ huynh học sinh và giáo viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách. Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục, rèn luyện nhân cách con người. Hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng. Để phát huy việc học tập suốt đời trong cộng đồng thì cần phải đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện trường học. Đầu tư xây dựng tủ sách xã, thôn xóm góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế.

 


 Xã Cẩm Hưng  kêu gọi thôn, xóm các trường học tập trung vào xây dựng thư viện
ở các nhà trường, cộng đồng; tủ sách gia đình nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho học sinh và mọi người dân được đọc sách góp phần phát triển văn hóa đọc…

 

 Ngọc Long ­ Phương Thảo