huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho tộc trưởng các họ tộc và người có uy tín trong cộng đồng xã hội

09-24-2015

     UBND huyện Cẩm Xuyên, Ban chỉ huy quân sự huyện vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho tộc trưởng các họ tộc và người có uy tín trong cộng đồng xã hội. Dự lớp bồi dưỡng có đại diện Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, ở huyện có đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên.

 


Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho tộc trưởng các họ tộc và người có uy tín trong cộng đồng xã hội.

 

      Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh có 130 học viên là tộc trưởng các họ tộc và người có uy tín trong cộng động xã hội trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được lên lớp 5 chuyên đề về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Nội dung cơ bản của luật quốc phòng an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên. Chuyên đề về phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Những vấn đề cơ bản đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội trong tình hình mới. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về luật nghĩa vụ quân sự, pháp lệnh dân quân tự vệ cho tộc trưởng các họ tộc và người có uy tín trong cộng đồng xã hội. Từ đó có trách nhiệm vận động quần chúng nhân dân, đặc biệt là anh em họ hàng trong dòng họ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong phát triển kinh tế, xã hội. Đấu tranh chống lại mọi âm mưu thủ đoạn, chia rẽ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

 


Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên

 

    Nhìn chung trong quá trình bồi dưỡng, các học viên đã tích cực học tập, nêu cao tinh thần dân chủ và có những ý kiến đóng góp chân thành, thẳng thắn kịp thời cho cán bộ giáo viên. Kết thúc lớp bồi dưỡng toàn bộ 130 học viên đã được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2015.

                                                                       Đình Tuấn