huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Đại hội đoàn trường THPT Phan Đình Giót nhiệm kỳ 2015 – 2016.

09-23-2015

     Đoàn trường THPT Phan Đình Giót vừa tổ chức Đại hội đoàn trường nhiệm kỳ 2015 – 2016.

 

 

    Nhiệm kỳ 2014 - 2015, với chủ để “ Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả triển khai phong trào thanh niên trường học”, Ban chấp hành đoàn trường THPT Phan Đình Giót đã chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động đạt được nhiều hiệu quả. Trong đó 100% các chi đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị về việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “ Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới”. Tổ chức các phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt, đấu tranh phê phán các hiện tượng thiếu tích cực đối với học sinh … Đã có 22 đoàn viên thanh niên được tuyên dương trọng thể tại trường trên các lĩnh vực học tập và rèn luyện đạo đức lối sống. Trong phong trào “ Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “ Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, chi đoàn giao viên đã tổ chức được 8 buổi dạy tình nguyện, các đoàn viên thanh niên tham gia vào công tác vệ sinh môi trường tại các trục đường 1A, các tuyến đường nội thị. Tổ chức 3 lần phát động ĐVTN mua tăm tre, bút, thước ủng hộ người nghèo, người tàn tật, người tàn tật lên tới 4.500 ngàn đồng. Quyên góp ủng hộ bạn nghèo có quà ăn tết trị giá 1400 ngàn đồng … Đoàn trường cũng đã tổ chức được 3 buổi tư vấn hướng nghiệp, 2 buổi tư vấn du học Nhật Bản, Hàn quốc cho đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó đoàn trường cũng đã tổ chức tốt công tác mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên học sinh. Đổi mới phương thức hoạt động của đoàn, hội phù hợp với tình hình mới.

 

 

     Bên cạnh những mặt đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua công tác đoàn trường vẫn còn 1 số tồn tại như việc giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên chưa được phát huy tối đa. Một số đoàn viên giáo viên chưa quan tâm đúng mức trong viên giáo dục, tổ chức thực hiện … Tại Đại hội cũng đã bầu ra được Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2015 – 2016 là 7 đồng chí. Đã có 2 cá nhân và 5 tập thể được huyện đoàn tặng giấy khen.

 

Đình Tuấn