huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Vai trò Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Xuyên trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

09-17-2015

          Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công", trong những năm qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Xuyên dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên đã tích cực phát huy vai trò của một tổ chức "liên minh chính trị, là tổ chức liên hiệp tự nguyện của các đoàn thể nhân dân, cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp và các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo", là cầu nối giữa Đảng và nhân dân; đã tăng cường củng cố và mở rộng cả về tổ chức và hoạt động, nhằm tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

          Đứng trước những khó khăn, thách thức hiện tại của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ hiện nay, như: sự tác động của suy thoái kinh tế, thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng mặt trái của kinh tế thị trường đến sản xuất và đời sống xã hội đã làm ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân. Từ thực tiển, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Xuyên đã tích cực thực hiện việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trên cơ sở 5 nội dung của chương trình hành động xuyên suốt cả nhiệm kỳ, vừa tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh, vừa làm tốt vai trò tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi khối đại đoàn kết toàn dân, hướng hoạt động về cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức thành viên huyện Cẩm Xuyên đã và đang ngày càng khẳng định được uy tín, dành được niềm tin trong các tầng lớp nhân dân.

          Điển hình nhất là Mặt trận và các tổ chức thành viên đã huy động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động, góp phần đáng kể vào sự phát triển về mọi mặt của huyện nhà.

          Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã được Mặt trận Tổ quốc triển khai thực hiện trong nhiều năm qua và trên tinh thần đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động để phù hợp với từng mô hình khu dân cư và đã trở thành phương thức hoạt động chủ yếu của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở. Kết quả hằng năm trên toàn huyện có trên 80% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gần 40% hộ đạt danh hiệu gia đình thể thao, trên 71% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa theo tiêu chí mới.

 


MTTQ huyện Cẩm Xuyên vận động nhân dân làm GTNT
 

          Hưởng ứng chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, MTTQ đã phát động cuộc vận động "Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới" và xây dựng đô thị văn minh; đồng thời ban hành Kế hoạch, phát động phong trào thi đua, triển khai ký cam kết phối hợp thực hiện trong việc xây dựng nông thôn mới giữa Ban Thường trực UBMTTQ và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị các xã, thị trấn. Phong trào đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp trong toàn huyện: kết quả trong gần 5 năm (2011 – 6 tháng đầu năm 2015) thực hiện phong trào đã vận động nhân dân giải tỏa hành lang giao thông nông thôn, hiến 1.133.688 m2 đất, các công trình kiến trúc và cây xanh các loại, huy động 997.654 ngày công với tổng giá trị quy ra tiền 420,318.80 triệu đồng, góp sức vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ và nhân dân huyện Cẩm Xuyên.

          Đặc biệt cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" được triển khai ngày càng sâu rộng và góp phần quan trọng vào kết quả của công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện và các xã, thị trấn đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng để triển khai nhiều phương thức vận động phong phú, huy động sự đóng góp từ các nguồn lực trong xã hội. Trong những năm qua Uỷ ban MTTQ huyện đã cùng với Ban vận động quỹ người nghèo huyện đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân ủng hộ, giúp đỡ người nghèo. Kết quả trong 5 năm qua Ban vân động quỹ: "Ngày vì người nghèo" của 2 cấp vận động được với số tiền hơn 7,1 tỷ đồng. Thực hiện theo quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, toàn huyện đã làm được 1.870 nhà với số tiền 11,403 tỷ đồng; Quỹ vì người nghèo hỗ trợ làm 194 nhà với số tiền gần 3 tỷ đồng. Kết quả của các cuộc vận động không chỉ là sự đóng góp về mặt vật chất, mà lớn hơn là ý nghĩa về mặt tinh thần, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của mỗi công dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

 


UBMTTQ huyện Cẩm Xuyên bàn giao nhà đại đoàn kết cho ông Phạm Xuân Huệ, thôn 3 xã Cẩm Hưng
 

          Xác định chức năng giám sát và phản biện xã hội là hai mặt công tác cơ bản của Mặt trận Tổ quốc nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một Nhà nước "của dân, do dân, vì dân" mà trong đó nhân dân với tư cách là người chủ đích thực. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và cấp xã đã thực hiện việc theo dõi, phát hiện, xem xét, đánh giá kiến nghị nhằm tác động đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức nhà nước về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời đánh giá, nhận xét, kiến nghị đối với các chủ trương của huyện nhằm góp phần xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, để cơ quan nhà nước tăng cường công tác quản lý mọi mặt của đời sống xã hội, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong quản lý, điều hành để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

          Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cấp huyện và cơ sở với vai trò và uy tín của mình cũng đã thực hiện tốt việc giám sát xã hội trong thực thi pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân. Không chỉ tham gia vào các tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải, đội ngũ cán bộ mặt trận còn thường xuyên lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền đề ra những phương hướng giải quyết phù hợp với lòng dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao.

 


Ngày hội đại đoàn kết được tổ chức hàng năm ở các khu dân cư đã tạo không khí vui tươi, 
phấn khởi trong khi dân cư, cùng nhau thi đua lao động sản xuất

 

         Với chức năng xây dựng khối đại đoàn kêt toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nông và trí thức, mặc dù vẫn còn gặp không ít khó khăn, nhưng với việc thường xuyên chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở "gần dân, sát dân", Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thật sự luôn là chiếc "cầu nối" quan trọng giữa ý Đảng và lòng dân, là nơi tập hợp tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh kịp thời với các cấp ủy Đảng, chính quyền, cũng như củng cố khối đại đoàn kết toàn dân huyện nhà ngày càng bền chặt, trở thành nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Cẩm Xuyên sớm trở thành huyện Nông thôn mới, có các điểm đô thị phát triển.

 

          

Nguyễn Xuân Sơn
Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên