huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Hội thảo nguyên nhân mất rừng, suy thoái rừng, rào cản trong việc nâng cao diện tích và chất lượng rừng

09-16-2015

       Tại Thị trấn Thiên Cầm, Sở NN và PTNT vừa tổ chức hội thảo phân tích nguyên nhân mất rừng, suy thoái rừng, rào cản trong việc nâng cao diện tích và chất lượng rừng. Tham dự  hội thảo có đại diện lãnh đạo các tổ chức quốc tế nông lương liên hợp quốc, chương trình Môi trường liên hợp quốc; Viện sinh thái rừng và môi trường; Ban quản lý dự án UN-REDD giai đoạn 2 tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Lào Cai, Bắc Cạn, Cà Mau và đại diện các sở ban ngành liên quan. 

 


 

      Hội thảo đã đưa ra và đánh giá các vấn đề thực trạng diễn biễn biến tài nguyên rừng; nguyên nhân, động lực chính dẫn đến mất rừng và suy thoái rừng tại Hà Tĩnh; những rào cản trong việc nâng cao diện tích và chất lượng rừng; xác định vai trò của các bên liên quan trong xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động UN- REDD ở Hà Tĩnh. Trong đó nhiều ý kiến thảo luận theo nhóm đã phân tích rất cụ thể , đối với về vấn đề những rào cản trong việc nâng cao chất lượng và diện tích rừng Hà Tĩnh được các đại biểu xác định: khó khăn về vốn đầu tư, khó khăn về địa hình, tình trạng vi phạm lâm luật vẫn diễn ra hàng ngày và ngày càng tinh vi hơn, rào cản trong trồng rừng và quản lý rừng trồng, tình trạng cháy rừng…Qua hội thảo lần này cũng sẽ là cơ sở tiền đề hỗ trợ cho Hà Tĩnh trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động REDD.  

 


Với các sáng kiến đưa ra tại hội thảo, sẽ là cơ sở tiền đề hỗ trợ cho Hà Tĩnh
trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động REDD.  


 

     Chương trình UN-REDD giai đoạn II tại Hà Tĩnh được thực hiện nhằm hỗ trợ ngành lâm nghiệp góp phần đạt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính đến năm 2020 trong NN và PTNT, thực hiện thành công chiến lược, chính sách quốc gia về biến đổi khí hậu, lâm nghiệp, tăng trưởng xanh  và hướng tới bền vững. Một trong những hoạt động của chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II là hỗ trợ các tỉnh thí điểm xây dựng thành công kế hoạch hành động REDD cấp tỉnh trong đó có Hà Tĩnh.

 

Hoài Thương- Danh Cường