huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên phát triển chăn nuôi quy mô nhỏ liên kết giữa hộ dân với cơ sở nái

09-15-2015

Đồng chí Phạm Đăng Nhật – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện vừa đến kiểm tra một số cơ sở chăn nuôi lợn nái ở huyện Cẩm Xuyên. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Thắng – UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện; lãnh đạo Phòng NN- PTNT huyện Cẩm Xuyên.

 


Cẩm Xuyên hiện có 6/6 cơ sở chăn nuôi lợn nái 
 

          Huyện Cẩm Xuyên hiện nay có 6 cơ sở nái với quy mô 300 con trở lên, trong đó có 1 cơ sở liên kết sản xuất với công ty Cổ phần chăn nuôi Mitraco, còn lại 5 cơ sở do tổ chức, cá nhân  đầu tư vốn 100%. Với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo của UBND huyện, đặc biệt là trong việc triển khai và thực hiện các chính sách hổ trợ của huyện, của Tỉnh cho các hộ dân đầu tư chăn nuôi lợn nái, nên đến nay 6/6 cơ sở hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác. Trong đó các cơ sở đều đầu tư xây dựng chuồng trại theo đúng quy chuẩn quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. Ngoài một cơ sở nái cung cấp con giống cho Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco, thì 5 cơ sở còn lại mỗi năm dự kiến cung cấp gần 33.000 con giống cho các hộ chăn nuôi, HTX, THX. Theo đó để phát triển chăn nuôi quy mô nhỏ liên kết giữa các hộ dân với các cơ sở nái đạt hiệu quả cao, UBND huyện Cẩm Xuyên và các xã, Thị trấn đã khâu nối tổ chức cho các cơ sỏ chăn nuôi lợn nái ký kết hợp đồng cung ứng lợn giống cho các  THT, các HTX trên địa bàn. Với việc thực hiện ký kết này, các cơ sở giống sẽ cung ứng con giống, bao tiêu lợn thương phẩm cho các THT, HTX liên kết chăn nuôi. Hiện nay các cơ sở nái của HTX Minh Lộc ở Cẩm Minh; cơ sở chăn nuôi của ông Phạm Văn Cảnh ở Thị trấn Cẩm Xuyên; ông Nguyễn Như Chiến ỏ xã Cẩm Quang đã có lợn xuất bán cho các THT, HTX.

 


Đồng chí Phạm Đăng Nhật -  Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 
kiểm tra tại cơ sở chăn nuôi nái của HTX Minh Lộc, xã Cẩm Minh

 

         Trực tiếp đến kiểm tra tại một số cơ sở chăn nuôi lợn nái, đồng chí Phạm Đăng Nhật – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao sự nổ lực của các HTX, các cơ sở chăn nuôi lợn nái. Bên cạnh đó đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng nắm bắt về việc thực hiện các chính sách hổ trợ cho các cơ sở chăn nuôi lợn nái, tình hình liên kết giữa các cơ sở nái với các THT, HTX, đồng thời cũng nắm bắt các kiến nghị, đề xuất của các chủ cơ sở, từ đó yêu cầu các ban, ngành chức đôn đốc, hổ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ sở liên kết phát triển chăn nuôi liên kết , nhằm tạo thuận lợi cho các THT, HTX , các hộ dân phát triển chăn nuôi lợn bền vững, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa nâng cao hiệu quả phát triển chăn nuôi, góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

 

 

                                                          Hồng Phượng – Minh Sơn