huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin giáo dục

Xã Cẩm Thành đại hội hội đồng giáo dục nhiệm kỳ 2015 - 2020

09-14-2015

Xã Cẩm Thành vừa tổ chức Đại hội giáo dục nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện; Hội khuyến học huyện; lãnh đạo các xã Cẩm Vịnh, Cẩm Thạch; Ban giám hiệu trường các trường màn non,  tiểu học và THCS.

 


Đại hội hội đồng  giáo dục xã Cẩm Thành nhiệm kỳ 2015 - 2020 
 

     Báo cáo tại đại hội giáo dục xã Cẩm Thành đã khẳng định trong năm năm qua thực hiện NQ đại hội Đảng bộ xã khóa XXXIII, NQ Đại hội giáo dục nhiệm kỳ 2010-2015, với sự lãnh đạo quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, sự đồng thuận của nhân dân nên công tác giáo dục xã Cẩm Thành đạt được nhiều kết quả toàn diện. Cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư nâng cấp, hệ thống các trang thiết bị hiện đại được tăng cường, chất lượng giáo dục được nâng cao, quy mô trường lớp phát triển. Đến nay, cả 3 cấp học đều đạt chuẩn quốc gia trong đó trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và  trường THCS đạt chuẩn mức độ 2 sau 10 năm, tiêu chí về giáo dục trong xây dựng NTM được hoàn thành. Song song với công tác giáo dục ở nhà trường thì hoạt động khuyến học, khuyến tài và Trung tâm học tập công đồng được cấp ủy chính quyền, các đoàn thể các cấp và mọi tầng lớp nhân dân quan tâm, phát huy vai trò, tác dụng  trong phong trào xây dựng xã hội học tập. Đến nay, toàn xã đã xây dựng được nguồn quỹ khuyến học gần 1 tỷ động , trong đó thôn xóm, trường học quản lý và sử dụng 120 triệu đồng;  của các gia đình, dòng học xây dựng quyên góp sử dụng 500 triệu đồng , số còn lại là nguồn quỹ khuyến học do hội khuyến học xã quản lý.

 


Lãnh đạo xã Cẩm Thành đã trao giấy khen cho cá  cá nhân và tập thể
đã có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của xã.


 

     Trên cơ sở đánhh giá những kết quả đạt được Đại hội Hội đồng giáo dục xã Cẩm Thành đã rút ra những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm và thảo luận một số mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015-2020 như sau: Hoàn thành quy hoạch khuôn viên trường mầm non, trường THCS; xây dựng phát triển toàn diện cân đối 3 ngành học đạt chuẩn quốc gia mức độ hai giai đoạn tiếp theo; trường THCS phấn đấu được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì; tiếp tục làm tốt công tác phổ cập giáo dục.

 


 Với tinh thần làm việc dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc Đại hội đã bầu BCH Hội đồng giáo dục
nhiệm kỳ mới 2015-2020 xã Cẩm Thành gồm có 19 đồng chí.

 

 

 

 

Hoài Thương- Ngọc Long