huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên triển khai đề án sản xuất vụ đông năm 2015

09-14-2015

UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ đông năm 2015. Dự  hội nghị có đồng chí  Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;  đồng chí Phạm Văn Thắng- UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyên. Các đồng chí Trần Hữu Duyệt- Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí  Lê Ngọc Hà- Trưởng phòng NN và PTNT chủ trì hội nghị.

 


Vụ đông năm 2015 Cẩm Xuyên phấn đấu sản xuất  2000 ha gồm rau  đậu, rau củ quả, ngô,
cây khoai lang,cây dược liệu, cỏ phục vụ chăn nuôi,
 phát triển đàn lợn phấn đấu đạt hơn 
91 nghìn con và đàn gia cầm 750 nghìn con. 

 

      Sản xuất vụ đông năm 2015 huyện Cẩm Xuyên xác định quan điểm tập trung cao, chỉ đạo tận dụng tối đa mọi điều kiện thuận lợi của 3 vùng sin h thái : đồng bằng, ven biển và đồi núi để sản xuất theo hướng liên kết vùng gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nhiệp và xây dựng NTM. Theo đó sản xuất  2000 ha gồm rau  đậu, rau củ quả, ngô, cây khoai lang, cây dược liệu, cỏ phục vụ chăn nuôi; phát triển  tổng đàn trâu, bò 29 nghìn con, đàn lợn phấn đấu đạt hơn 91 nghìn con và đàn gia cầm 750 nghìn con.  Để triển khai thực hiện đề án sản xuất vụ đông đảm bảo được chỉ tiêu đề ra, tại hội nghị huyện Cẩm Xuyên đã rút kinh nghiệm và đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân, tập trung tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHKT cho nhân dân, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi;  quy hoạch vùng  sản xuất tập trung gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao, tạo vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, củng cố các chuỗi sản xuất đã có và hình thành các chuối sản xuất mới .

     Tại hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ đông năm nay đã có nhiều ý kiến phát biểu của các đồng chí là đại diện lãnh đạo, phòng chuyên môn của những đơn vị liên kết sản xuất hàng hóa với bà con nông dân như Công ty dược Hà Tĩnh, Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh, Công ty Bình Hà về tiến độ triển khai các dự án, cũng những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện liên kết sản xuất tại Cẩm Xuyên. Bên cạnh đó, ý kiến phát biểu của đại diện các mô hình sản xuất tiêu biểu trên địa bàn đã chia sẽ một số kinh nghiệm sản xuất cũng như một số khó khăn của đơn vị. 

 


Đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện:
yêu cầu các xã, thị trấn tập trung cao cho sản xuất vụ đông
gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

 

     Phát biểu tại hội nghị đồng chí  Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn chú trọng đến dự án phát triển chăn nuôi bò trên địa bàn; Sản xuất rau – củ - quả;  giao Phòng NN và PTNT chủ trì phối hợp các ngành chức năng liên quan và UBND các xã, thị trấn chủ động, hướng dẫn đôn đốc kiểm tra tổ chức thực hiện các nội dung của đề án sản xuất vụ đông đạt kết quả cao nhất; các địa phương phát huy các tiềm năng lợi thế của từng vùng miền để phát triển sản xuất sản phẩm chủ lực, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng  NTM, đặc biệt thực hiện liên kết trong sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. 

 

Hoài Thương – Ngọc Long