huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin giáo dục

Nghiêm cấm việc cho chuyển, tiếp nhận giáo viên giữa các địa phương

08-31-2015

Công văn vừa được Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thiện thay mặt UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành nhằm thực hiện nghiêm Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh khóa XVI - Kỳ họp thứ 14 - về việc xử lý giáo viên dôi dư và hợp đồng giáo viên trái quy định.

 

Nghiêm cấm việc cho chuyển, tiếp nhận giáo viên giữa các địa phương
Tỉnh sẽ có phương án giao các đơn vị điều chuyển, điều hòa đối với số giáo viên dôi dư trước ngày 30/9/2015.

 

Theo đó, trong thời gian chờ các ngành chức năng kiểm tra, rà soát biên chế giáo viên, số giáo viên dôi dư và hợp đồng hưởng lương từ ngân sách huyện/thành/thị để có hướng xử lý, UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND các huyện/thành/thị không tiếp nhận giáo viên từ các tỉnh về.

Đặc biệt, UBND tỉnh nghiêm cấm việc cho giáo viên chuyển về các huyện khác trong tỉnh đối với những bộ môn đang thiếu giáo viên, tiếp nhận giáo viên từ huyện khác về ở những bộ môn đang thừa giáo viên; trường hợp đặc biệt phải báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh.

UBND tỉnh sẽ có phương án giao các đơn vị điều chuyển, điều hòa đối với số giáo viên dôi dư trước ngày 30/9/2015.

Theo: baohatinh.vn

Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT thường xuyên kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm những đơn vị chấp hành không đúng quy định.