huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt cho thiếu niên nhi đồng trên địa bàn dân cư hè 2015

07-14-2015

Hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015; Thiết thực tổ chức các hoạt động nâng cao thể chất cũng như công tác giáo dục trong thanh thiếu nhi trong dịp hè năm 2015.

 

 


Sinh hoạt đội trên địa bàn dân cư tạo cho các em thiếu niên, nhi đồng có sân chơi lành mạnh

 

Thời gian qua, 100% Hội đồng đội các xã, thị trấn trên địa bnaf huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức tốt hoạt động sinh hoạt chi đội buổi tối, bên cạnh đó duy trì và đẩy mạnh phong trào “Tập thể dục buổi sáng” cho các em đội viên, thiếu niên nhi đồng.

 

 

Thông qua hoạt động nhằm tập hợp thiếu nhi tham gia sinh hoạt, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho thiếu nhi ở địa bàn dân cư trong dịp Hè 2015, từng bước mở rộng và phát triển mô hình tập hợp thanh thiếu nhi đến với tổ chức Đoàn – Hội – Đội.

 

Huyện đoàn Cẩm Xuyên