huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM ở huyện Cẩm Xuyên tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật

07-14-2015

Huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm về thực hiện  chương trình MTQG xây dựng NTM , triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. Các đồng chí Đặng Quốc Cương - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ chương trình XDNTM huyện; đồng chí Phạm Đăng Nhật - phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí  Bùi Quang Mai – UVBTV,  Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 


Thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM ở huyện Cẩm Xuyên tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật 
 

Trong những năm qua chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại huyện Cẩm Xuyên đã đạt được nhiều kết quả ngoài 3 xã về đích NTM là Cẩm Bình, Cẩm Thăng và Cẩm Thành, đến nay có 1 xã đạt 10 tiêu chí, 13 xã đạt 7- 9 tiêu chí, 8 xã đạt dưới 7 tiêu chí. Phong trào xây dựng NTM ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, nhiều nhân tố mới điển hình trên tất cả các lĩnh vực. Trong 6 tháng đầu năm nay, huyện Cẩm Xuyên tiếp tục triển khai và tập trung thực hiện đầy đủ các chính sách, khéo léo lồng ghép các nguồn vốn thực hiện xây dựng NTM với tổng số vốn huy động trong 6 tháng đầu năm  là gần 177 tỷ đồng, trong đó vốn trực tiếp là hơn 43 tỷ, vốn lồng ghép gần 22  tỷ , tín dụng vay hỗ trợ lãi suất là trên 100 tỷ đồng, huy động nhân dân đóng góp gần 3,4 tỷ đồng. Với nhiều chính sách hổ trợ và tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, trong 6 tháng đầu năm huyện Cẩm Xuyên đã thành lập mới được 127 mô hình lớn, nhỏ và vừa trong đó có 6 xã đủ số lượng mô hình theo yêu cầu 3 mô hình lớn, 5 mô hình vừa, 15 mô hình nhỏ gồm các xã Cẩm Lạc, Cẩm Lộc, Cẩm Hưng, Cẩm Thạch, Cẩm Lĩnh, Cẩm Quan. Toàn huyện đã thành lập mới 399 THT, 19 HTX và 18 doanh nghiệp .

Bên cạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm thì nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đạt thấp như: phong trào xây dựng giao thông nông thôn mới làm được trên 40k m, đạt  34,9% KH và gần 8km giao thông thủy lợi nội đồng, đạt trên 19% KH, việc triển khai các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập đạt kết quả chưa cao, công tác chuyên trách NTM tại các xã đang còn phải kiêm nhiệm, chế độ phụ cấp chưa được chi trả theo quy định.

 


Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã phát biểu nêu lên những vướng mắc, khó khăn
và có những kiến nghị, đề xuất, đồng thời cũng bày tỏ quyết tâm đến cuối năm 2015 Cẩm Xuyên
có thêm 4 xã về đích NTM

 

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế tồn tại hội nghị đã đề ra mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm trong đó phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM , không còn xã dưới 8 tiêu chí và hoàn thành các chỉ tiêu về giải ngân nguồn vốn, xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng đảm bảo kế hoạch.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm chương trình xây dựng NTM và triển khai nhiệm vụ cuối năm đã có nhiều ý kiến phát biểu ở cơ sở như xã Cẩm Quang, Cẩm Quan, Cẩm Yên, Cẩm Trung đã trình bày những khó khăn vướng mắc trong qúa trình triển khai thực hiện đồng thời đưa ra những kiến nghị đề xuất, các giải pháp tháo gỡ trong 6 tháng cuối năm nhằm đạt kết quả cao nhất.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các xã rà soát lại
các tiêu chí NTM đã đạt được, chưa đạt được để đề ra lộ trình và có những giải pháp thực hiện có hiệu quả

 

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đặng Quốc Cương - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM huyện đã yêu cầu một số nhiệm vụ trọng tâm như: Kiện toàn lại ban chỉ đạo, ban quản lý cấp xã theo quy định, bố trí các bộ chuyên trách đủ năng lực và tâm huyết; riêng đối với các xã về đích NTM năm 2015 bám sát các khung kế hoạch đã được tỉnh  kiểm tra, đánh giá và tập trung thực hiện có lộ trình đạt kết quả cao nhất;  các xã dự kiến về đích năm 2016 chủ động rà soát lập kế hoạch xin ý kiến của BTV huyện ủy phê duyệt kế hoạch để chủ động triển khai; các xã còn lại thực hiện rà soát  từng tiêu chí triển khai thực hiện để đến cuối năm 2015 không còn xã dưới 8 tiêu chí theo QĐ 73 của UBND tỉnh.

 

                                        Hoài Thương- Ngọc Long