huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

07-13-2015

 LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo LĐLĐ Tỉnh; ở huyện có đại diện lãnh đạo Ban dân vận huyện ủy.'

 


Trong 6 tháng đầu năm LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên
đã phát động mạnh mẻ các phong trào thi đua yêu nước
 

          Trong 6 tháng đầu năm, LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên đã tập trung triển khai các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Công nhân viên chức lao động trong toàn huyện đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đa lao động, sản xuất, học tập, công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Các cấp công đoàn đã làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và các hoạt động xã hội. Trong đó đã phối hợp, tham gia với chuyên môn cùng cấp và các cơ quan, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chính sách đối với người lao động. Các công đoàn cơ sở đã tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động, đã phát huy được dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức công đoàn. Công đoàn các cấp cũng đã quan tâm, năm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên công đoàn, tổ chức thăm hỏi kịp thời các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó đã tổ chức trợ cấp gần 700 suất quà với số triệu hơn 140 triệu đồng cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 5 nhà “ Mái ấm công đoàn’’.
 


Lãnh đạo LĐLĐ Tỉnh; Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp
 

Cùng với thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân viên chức lao động, LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn của dân tộc, trong đó đã có 33 công trình, sản phẩm đăng ký và LĐLĐ huyện đã tổ chức gắn biển 4 công trình tiêu biểu. Với chủ đề „ Sáng mãi một niềm tin“, LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức hội diễn văn nghệ, trong đó có 35 đơn vị được tham gia, đây là hội diễn được đánh giá là đạt chất lượng cao về mặt nghệ thuật cũng như công tác tuyên truyền về đại hội Đảng.  Nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều cuộc vận động tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa mạnh mẽ, phát huy được nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của đoàn viên, CNVCLĐ như  phong trào: lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn, chung sức xây dựng NTM...

 


Đồng chí Phạm Viết Công - Chủ tịch LĐLĐ huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, trong đó sẽ hướng các hoạt động của tổ chức công đoàn vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện nhà và tổ chức công đoàn, trọng tâm là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

 

                                                Hồng Phượng – Ngọc Long