huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Tập huấn về quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP

07-06-2015

UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức tập huấn Thông tư quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho đội ngũ cán bộ thú y, khuyến nông các xã, thị trấn trên toàn huyện. Ở tỉnh có chuyên viên các phòng ban của sở NN &PTNT, ở huyện có đồng chí Trần Hữu Duyệt - Phó chủ tịch UBND huyện, phòng NN& PTNT, Trung tâm ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn.

 


 

Tại lớp tập huấn các học viên được chuyên viên của Sở NN& PTNT phổ biến cụ thể các nội dung của Thông tư số 45 / 2014 của Bộ NN & PTNT như: những quy định chung, trình tự, các bước kiểm tra, đánh giá xếp loại đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản; phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh theo phương pháp ký cam kết và giám sát kết quả thực hiện của các cơ sở. Tại lớp tập huấn đã có nhiều ý kiến thảo luận của các chủ cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trao đổi các kiến thức về diện tích, quy mô, của cơ sở theo quy định chung cũng như hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP.

Qua lớp tập huấn này nhằm cung cấp và nâng cao kiến thức cho các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông lâm thủy sản về vệ sinh an toàn thực phẩm. Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức sản xuất và kinh doanh trong việc chấp hành tốt các quy định đảm bảo tốt chất lượng ATTP. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về vệ sinh sản phẩm và điều kiện đảm bảo VSATTP.

 

                         Hoài Thương- Ngọc Long