huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Tập huấn nâng cao năng lực theo dõi diễn biến rừng cho kiểm lâm viên tỉnh Hà Tĩnh.

07-02-2015

Vừa qua tại Thị trấn Thiên Cầm, Ban quản lý các dự án ODA nghành NN&PTNT phối hợp thực hiện với ban quản lý dự án Chương trình hợp tác của LHQ về Giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển UN- REDD giai đoạn 2 tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực theo dõi diễn biến rừng cho 40 cán bộ đội kiểm lâm cơ động PCCCR chi cục kiểm lâm Tỉnh, cán bộ kỹ thuật của các hạt kiểm lâm huyện thị, thành phố, phòng chuyên môn trên địa bàn tỉnh.

 


Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực theo dõi diễn biến rừng cho kiểm lâm
 

Trong thời gian 2 ngày BQL dự án UN – REDD giai đoạn 2 tỉnh Hà Tĩnh đã phổ biến các chuyên đề về năng lực theo dõi diễn biến rừng là : Quy trình thực hiện theo dõi diễn biến rừng theo Chỉ thị 32 của Bộ NN&PTNT; Kỹ thuật sử dụng phần mềm  MAPIN FOR để cập nhật diễn biến rừng; Phương pháp biên tập biểu đồ diễn biến rừng cấp xã và truy xuất các bảng biểu; Tiếp cận công nghệ nâng cao cập nhật kỹ năng mới. Buổi tập huấn nhằm mục đích nâng cao trình độ của cán bộ kỹ thuật của các hạt kiểm lâm . Với xu thế hiện nay,cùng sự phát triển về kinh tế và xã hội thì nghành Lâm nghiệp và lực lượng Kiểm lâm cần phải nâng cao trình độ, năng lực trong công tác quản lý  bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 


Với tinh thần học tập nghiêm túc, quan kiểm tra 100% học viên đạt loại khá, giỏi

 

Kết thúc lớp tập huấn 100% học viên xếp loại khá giỏi, đáp ứng công tacstheo dõi diễn biến tài nguyên rừng góp phần thực hiện tốt chức trách nhiệm nhiệm vụ tại địa phương.

 

Ngọc Long – Phương Thảo