huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nông thôn mới

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã Cẩm Quang, Cẩm Yên, Cẩm Nam, Cẩm Lạc.

06-18-2015

 Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt  chuẩn năm 2105 là xã Cẩm Quang, Cẩm Yên, Cẩm Nam, Cẩm Lạc.

  

 

    Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá trong tháng 3/2015 của tỉnh, kết quả báo cáo của các xã và văn phòng điều phối NTM của huyện. Đến nay xã Cẩm Yên mới đạt chuẩn 10/18 tiêu chí là Quy hoạch; Điện; Trường học; Bưu Điện; hộ nghèo; Tỷ Lệ lao động việc làm thường xuyên; giáo dục; Y tế, văn hóa; hệ thống chính trị xã hội. Các tiêu chí chưa đạt chuẩn là 8 tiêu chí, gồm : Giao Thông, Thủy lợi. Cở sở vật chất hàng hóa; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Hình thức tổ chức sản xuất; Môi trường; An ninh văn hóa xã hội. Đối với xã Cẩm Lạc : các tiêu chí đạt chuẩn 7 tiêu chí, bao gồm Bưu điện, hộ nghèo,tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên; giáo dục; văn hóa; an ninh trật tự xã hộ. Các tiêu chí chưa đạt được là 12 tiêu chí bao gồm : Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Điện; Cở sở vật chấtvăn hóa; Nhà ở dân cư; Chợ nông thôn; Thu nhập; Hình thức tổ chức sản xuất; Môi trường; Hệ thống chính trị xã hội.  Đối với xã Cẩm Quang các tiêu chí đã đạt là 5/13 tiêu chí, gồm : Bưu điện; Hộ nghèo; Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; Gáo dục; An ninh trật tự xã hội. Các tiêu chí chưa đạt chuẩn 13 tiêu chí gồm : Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Điện; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Nhà ở dân cư; Tố chức sản xuất ; Y tế; Văn hóa; Môi trường; Hệ thống chinh trị. Xã Cẩm Nam các tiêu chí đạt chuẩn 6 tiêu chí, gồm : Quy hoạch; Điện; Hộ nghèo; Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; Giaos dục; An ninh trật tự xã hội. Cac tiêu chí chưa đạt chuẩn 13 tiêu chí, gồm : Giao thông, Thủy lợi, Cơ sở vật chất văn haó; Trường học; Bưu điện, Nhà ở dân cư; Hình thức tổ chức sản xuất; Thu nhập; Văn hóa; Y tế; Môi trường; Hệ thống chính trị. Trong đó đối với các tiêu chí chưa đạt của các xã do một số nguyên nhân như chất lượng đồ án chưa đảm bảo, nội dung bản vẻ, thuyết minh hồ sơ và kiểm tra thực địa chưa thống nhất, việc công bố quy hoạch cắm mốc chưa đầy đủ, sai quy cách, quản lý mốc. Sự vào cuộc của chính quyền cấp xã chưa thực sự quyết liệt, chuyển biến chậm, kết quả đạt chuẩn các tiêu chí thiếu bền vững, nhiều tiêu chí chỉ cần hoàn chỉnh hồ sơ hoặc không cầ nhiều kinh phí nhưng chưa tập trung thực hiện. Các phòng, ban chuyên môn huyện chưa thực sự quyết liệt, kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ các xã giải quyết khó khăn, vướng mắc, hoàn chỉnh chỉ tiêu.

    Do vậy trong thời gian tới UBND, Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM các xã đăng ký về đích 2105 phải vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc, thực chất và phải thật sự tâm huyết, trách nhiệm, rà soát từng nội dung cụ thể, kịp thời điều chỉnh khung kế hoạch để thức hiện sát thực tế. Phân công các thành viên Ban Chỉ Đạo, Ban Quản lý chịu trách nhiệm từng nội dung cụ thể, tập trung cao tổ  chức thức hiện. Hàng tuần tổ chức soát xét, đánh giá kết quả thực hiện của từng nội dung công việc , từng tiểu tiêu chí, báo cáo UBND huyên vào 15 giơ thứ 5 hàng tuần. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nội dung, công việc theo khung kế hoạch đã xây dựng, hoàn thành phương án, dự toán xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu trình cấp có thẩm quyền quyết định và phê duyệt triển khai thực hiện.

                                                                 Tin, ảnh: Đình Tuấn – Khánh Hằng