huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nông thôn mới

Sở thông tin và Truyền thông kiểm tra đánh giá tiêu chí bưu điện trong xây dựng NTM

06-18-2015

        Ngày 17/6/2015, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã kiểm tra đánh giá mức độ thực hiện tiêu chí số 8 (tiêu chí bưu điện) trên lĩnh vực thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới tại các xã: Cẩm Lạc, Cẩm Nam và Cẩm Yên.

          Tiêu chí về hoạt động Bưu điện là tiêu chí số 8 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới gồm 02 chỉ tiêu: Xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông và xã có Internet đến thôn.

 

Kiểm tra thực tế tại các điểm Bưu điện văn hóa xã Cẩm Lạc và Cẩm Yên

Sau khi kiểm tra thực tế tại các địa phương, ông Đặng Văn Đức, Trưởng phòng Bưu chính – Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông thay mặt đoàn kiểm tra đánh giá cao những nổ lực của địa phương trong việc thực hiện tiêu chí số 8 về bưu điện và kết luận như sau:

Về tiêu chí xã có internet đến thôn: Cả ba xã Cẩm Lạc, Cẩm Nam, Cẩm Yên đạt tiêu chí xã có internet đến thôn (trên 30% thôn có internet).

Đoàn kiểm tra làm việc tại điểm Bưu điện xã Cẩm Lạc

Về tiêu chí có điểm bưu chính viễn thông: xã Cẩm Lạc và Cẩm Yên mỗi xã có 1 điểm phục vụ Bưu điện văn hóa xã, mỗi điểm có 1 cán bộ, đảm bảo phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương. Thực hiện đúng thời gian đóng, mở cửa 04 giờ/ngày, tần suất thu gom bưu gửi 1 lần/ngày, tần suất phát bưu gửi 1 lần/ngày làm việc. Kinh doanh dịch vụ bưu chính phổ cập và dịch vụ phát hành báo chí công ích, chi trả bảo hiểm xã hội…Đoàn cũng đề nghị các xã Cẩm Lạc, Cẩm Yên phối hợp với Bưu điện huyện bổ sung các trang thiết bị đã cũ, hư hỏng, chỉnh trang lại khuôn viên của điểm bưu điện văn hóa xã đáp ứng các điều kiện phục vụ nhân dân.

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Cẩm Nam

Riêng xã Cẩm Nam chưa có Điểm bưu điện văn hóa xã, thay mặt Đoàn kiểm tra đồng chí Đặng Văn Đức đề nghị Bưu điện huyện phối hợp UBND xã lập dự toán kinh phí, cân đối nguồn ngân sách để sớm khởi công xây dựng điểm bưu điện hoàn thành tiêu chí số 8 trong năm 2015.

                                                                                                                                                                                              Tin, Ảnh: Ngô Tư