huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên tập huấn điều tra thu nhập bình quân đầu người

05-20-2015

     UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức tập huấn điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã năm 2014. Dự và chỉ đạo tập huấn có đồng chí  Nguyễn Thị Bảo Ngọc - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí  là chủ tịch, văn phòng thống kê, kế toán ngân sách, chính sách xã hội các xã, thị trấn.

 

 

    Trong thời gian một buổi các học viên được hướng dẫn nội dung cụ thể các bước của cuộc điều tra như đối tượng, phương pháp tính, ghi phiếu điều tra và trình tự tiến hành điều tra thu nhập bình quân đầu người. Đồng thời tại buổi tập huấn BCĐ điều tra thu nhập bình quân đầu người huyện đã giao cho các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, phân công rõ ràng vai trò, nhiệm vụ của các đồng chí điều tra viên. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn là một tháng, áp dung phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên có trách nhiệm đến gặp trực tiếp các chủ hộ và các thành viên trong chủ hộ có liên quan để phỏng vấn, ghi thông tin.

 

 

    Điều tra thu nhập bình quân đầu người năm 2014 là cuộc điều tra lớn. Đây là cơ sở để đánh giá mức sống đạt tiêu chí thu nhập trong chương trình xây dựng NTM của các xã. Đồng thời là cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2011-2015. Xây dựng kế hoạch, hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2015-2020.

 

Tin, ảnh:  Hoài Thương- Đình Tuấn