huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Tập huấn hướng dẫn phân bổ, cấp phát, quản lý sử dụng và thanh quyết toán nguồn vốn NTM năm 2015.

05-19-2015

UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức tập huấn triển khai hướng dẫn  1086/LN-STC-VPĐP-SKH&ĐT-SNN&PTNT-KBNN- Hướng dẫn liên ngành về việc phân bổ, cấp phát, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015. về công tác phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn vốn NTM năm 2015 tại hội trường Nhà văn hóa Hà Huy Tập. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có các đồng chí trong BTV huyện ủy.

 


Qua buổi tập huấn nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ chuyên trách NTM,
Ban quản lý xây dựng NTM,  kế toán ngân sách các xã
về công tác phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh toán nguồn vốn trong
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.
 

Tham gia lớp tập huấn gồm các đồng chí là: Trưởng ban chỉ đạo, Trưởng ban  quản lý xây dựng NTM xã, Cán bộ chuyên trách NTM và Kế toàn Ngân sách xã. Trong thời gian một buổi các học viên đã được cán bộ Phòng ngân sách huyện xã- Sở tài chính triển khai các hướng dẫn liên ngành về việc phân bổ, cấp phát, quản lý, sử dụng thanh quyết toán vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với các nội dung chính như: Việc phân bổ nguồn vốn đối với cấp huyện và cấp xã,  vốn Trái chiếu chính phủ và đối với vốn ngân sách Trung ương, ngân sách Tỉnh, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp. Bên cạnh đó, tại lớp tập huấn, các học viên cũng được nghiên cứu các thủ tục tạm ứng, thanh toán, hạch toán, tổng hợp và theo dõi nguồn vốn, chế độ báo cáo kết quả phân bố, huy động và sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn. Sau khi nghe và tìm hiểu về hướng dẫn số 1086 các học viên đã  thảo luận và đưa ra những câu hỏi thắc mắc xoay quanh các vấn đề về công tác phân bổ, cấp phát, công tác hạch toán cũng như chế độ báo cáo….

Qua buổi tập huấn nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ chuyên trách NTM, Ban quản lý xây dựng NTM cũng như kế toán ngân sách các xã về công tác phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh toán nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

 

Minh Sơn – Phương Thảo