huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Làm rõ trách nhiệm Chủ tịch UBND địa phương nếu đến 30/4 không đạt 40% kế hoạch GTNT-KMNĐ

03-30-2015

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công điện về việc đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông nông thôn (GTNT) và kiên cố hóa kênh mương nội đồng (KMNĐ) năm 2015, trong đó nhấn mạnh, năm 2015, toàn tỉnh phấn đấu xây dựng 748,87km đường GTNT và 193km KMNĐ; tuy vậy, tính đến ngày 26/3, các địa phương mới làm được 4,12km đường GTNT và 0,95km KMNĐ...

 

Ngoài tiến độ chậm, còn không ít địa phương chưa triển khai như: Kỳ Anh, Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Khê, TP Hà Tĩnh và TX Hồng Lĩnh.

 

Xã Cẩm Yên (Cẩm Xuyên) ra quân làm GTNT

 

Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả kế hoạch đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện/thành phố, thị xã phải xác định việc làm đường GTNT, KMNĐ có ý nghĩa quan trọng để phát triển sản xuất, góp phần quan trọng thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM, phải đặt vấn đề đảm bảo chất lượng công trình lên hàng đầu để từ đó tăng cường chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại địa phương;

Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị 05/CT0UBND ngày 30/1/2015, Quyết định 632/QĐ-UBND ngày 11/2/2015 và Quyết định 437/QĐ-UBND ngày 12/2/2015;

Chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch chi tiết, tập trung các nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời gian nông nhàn tổ chức thi công đường GTNT và KMNĐ để đến ngày 30/4/2015 phải đạt 40% kế hoạch tỉnh giao (nếu địa phương nào không quan tâm, chỉ đạo thiếu quyết liệt, không đạt kế hoạch thì Chủ tịch UBND địa phương đó phải làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo thẩm quyền, đồng thời phải chịu trách nhiệm, phê bình trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty CP - Tổng công ty miền Trung cung ứng xi măng kịp thời, đảm bảo số lượng, chất lượng cho các địa phương theo hợp đồng đã ký kết, theo kế hoạch các địa phương đã đăng ký, đồng thời tổ chức hướng dẫn phương pháp, sử dụng, bảo quản sản phẩm; khẩn trương hỗ trợ 40 máy trộn bê tông mà đơn vị đã cam kết hỗ trợ các địa phương.

Giám đốc các sở: GTVT, NN&PTNT, Tài chính, Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, đon đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị cung ứng xi măng triển khai thực hiện; kịp thời xử lý các đề xuất, kiến nghị từ cơ sở nhằm đẩy nhanh tiến độ...

 

Theo: Baohatinh.vn