huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Tập huấn kỹ năng điều phối – tư vấn xây dựng mô hình và 120 giá trị sống trong xây dựng nông thôn mới

03-11-2015

       UBND huyện Cẩm Xuyên phối hợp với văn phòng điều phối nông thôn mới tĩnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ năng điều phối – tư vấn xây dựng mô hình và 120 giá trị sống trong xây dựng nồn thôn mới. Đến dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Đình Hải – phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Hữu Duyệt – phó chủ tịch UBND huyện. Tiến sĩ Mộc Quế – Viện trưởng Viện Quản trị doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – Cố vấn kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phụ trách lên lớp.

 

 

     Tham gia lớp tập huấn có 250 học viên, là chủ tịch, bí thư, cán bộ khuyến nông của 25 xã trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Riêng các xã phấn đấu về đích NTM năm 2015 là Cẩm Nam, Cẩm Quang, Cẩm Yên và Cẩm Lạc có các bí thư, thôn trưởng của 4 xã. Tại lớp tập huấn các học viên đã được tiến sĩ Mộc Quế – Viện trưởng Viện Quản trị doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – Cố vấn kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cung cấp những kiến thức, kỹ năng nghề điều phối, kỹ năng tư vấn xây dựng mô hình nông thôn mới và 120 giá trị trong xây dựng nông thôn mới. Cách xây dựng học online, học offline, sinh hoạt tại thôn hay đến bưu điện thôn. Dùng văn hóa, giá trị sáng tạo ra thế trận lòng dân về an ninh nông thôn.

 

 

      Đặc biệt tiến sĩ Mộc Quế truyền đạt những kiến thức quan trọng trong hoạt động của văn phòng điều phối, cách xử lý các mối quan hệ giữa các cấp Tĩnh, cấp Huyện, cấp xã, thôn. Với phương pháp truyền đạt đa chiều, sử dụng các phương pháp đa dạng như : nêu định hướng nghiên cứu cho học viên, thảo luận nhóm ... để tìm ra và giải quyết vấn đề nhằm thay đổi nhận thức và có hành động đúng. Từ đó giúp cán bộ điều phối nông thôn mới ngày càng nâng cao kiến thức, kỹ năng, có khả năng tự tìm tòi sáng tạo trong hoạt động xây dựng nông thôn mới ở địa phương mình.

 

Tin, ảnh: Đình Tuấn – Minh Sơn