huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Hội CCB và Đoàn Thanh niên xã Cẩm Thạch ra quân trồng cây đầu xuân

02-26-2015

Tiếp tục thực hiện phong trào trồng cây đầu xuân, sáng ngày 26/2, Hội CCB và đoàn thanh niên xã Cẩm Thạch ra quân trồng cây tại các tuyến đường liên xã.

 


Gắn trồng cây với chăm sóc và bảo vệ cây
 

Hơn 400 hội viên hội CCB và đoàn viên thanh niên đã tiến hành trồng hơn 200 cây xã cừ theo đúng quy trình và kỹ thuật trên tuyến đường liên thôn từ thôn Na Trung đến thôn Bộc Nguyên. Để đảm bảo cho cây trồng phát triển tốt UBND xã chỉ đạo các hội viên hội CCB và đoàn thanh niên chú trọng bảo vệ và chăm sóc các cây mà hội đã được giao.

 


Gần 400 hội viên CCB và Đoàn thanh niên đã tham gia trồng cây

 

Đây một hoạt động có ý nghĩa trong dịp đầu xuân năm mới nhằm tạo cảnh quan môi trường xah, sạch, đẹp, góp phần thực hiện tốt tiêu chí  về môi trường trong công cuộc xây dựng NTM của xã nhà.

 

Ngọc Long – Phương Thảo.