huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Bà con nông dân tập trung chăm sóc lúa xuân

02-25-2015

Ngay sau những ngày vui tết đón xuân bà con nông dân huyện Cẩm Xuyên đã tranh thủ ra đồng tập trung chăm sóc, dặm tỉa cho cây lúa sinh trưởng tốt.

 

Vụ xuân năm 2014, toàn huyện Cẩm Xuyên gieo cấy trên 9.300  ha lúa. Nhìn chung, nhờ tuân thủ nghiêm lịch thời vụ, quy trình sản xuất cộng với điều kiện thời tiết thuận lợi nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh nên lượng nước và dinh dưỡng phải được cung cấp đầy đủ để lúa phát triển tốt.

 


Bà con nông dân Cẩm Xuyên tập trung chăm sóc lúa xuân

 

Với kinh nghiệm trong sản xuất để cho lúa phát triển tốt nên bên cạnh các hoạt động vui chơi đón xuân trong những ngày đầu xuân năm mới trên địa bàn các xã, thị trấn bà con nông dân đã giành thời gian thăm đồng chăm sóc, lấy nước, dặm tỉa cho lúa. Đặc biệt thời tiết ấp áp cũng là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát sinh, vì vậy, ngành chuyên môn, cấp ủy chính quyền các địa phương đã động viên bà con nông dân tích cực thăm đồng, theo dõi tình hình sâu bệnh để có các biện pháp chăm sóc lúa kịp thời, tạo mọi điều kiện cho cây lúa phát triển nhằm giành một vụ xuân thắng lợi.

 

Hoài Thương- Minh Sơn