huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Đoàn kiểm tra UBND huyện làm việc với xã Cẩm Nam về tiến trình xây dựng NTM.

02-14-2015

       Đoàn chỉ đạo xây dựng NTM  huyện Cẩm Xuyên do đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc, UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra và làm việc với UBND xã Cẩm Nam về tiến trình xây dựng NTM.

 

Đoàn chỉ đạo xây dựng NTM  huyện Cẩm Xuyên làm việc
với UBND xã Cẩm Nam về tiến trình xây dựng NTM.

 

     Qua 4 năm thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM đến nay Cẩm Nam đã có 14 tiêu chí được đánh giá cơ bản đạt và cần bổ sung hoàn thiện là: tiêu chí quy hoạch, tiêu chí giao thông, tiêu chí thủy lợi, tiêu chí bưu điện, tiêu chí trường học, tiêu chí lao động có việc làm thường xuyên, tiêu chí thu nhập, tiêu chí hộ nghèo. Tiêu chí hình thức sản xuất, tiêu chí giáo dục, tiêu chí y tế tiêu chí văn hóa và tiêu chí an ninh. Còn 5 tiêu chí chưa đạt cần tập trung hoàn thành đó là tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí chợ nông thôn, tiêu chí môi trường, tiêu chí nhà ở dân cư và tiêu chí hệ thống chính trị. Bên cạnh đó việc xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu cũng cần được rà soát, bổ sung các nội dung cần thiết để tập trung thực hiện. Phấn đấu đến quý 3 năm 2015 thôn Nam Thành sẽ đạt khu dân cư kiểu mẫu,  các thôn còn lại đạt trên 50% các nội dung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

     Ngay sau khi đi kiểm tra thực tế từng đơn vị thôn xóm và các tiêu chí xây dựng NTM, đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với xã Cẩm Nam. Tại đây, từng thành viên trong đoàn công tác được phân công chỉ đạo trên từng lĩnh vực, tiêu chí đã có đánh giá cụ thể sát thực tế nhằm chỉ ra những khó khăn và hướng khắc phục để Cẩm Nam có thể phấn đấu xây dựng các tiêu chí, sớm hoàn thành theo kế hoạch là về đích NTM năm 2015.

 


Đ/c Nguyễn Thị Bảo Ngọc, UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện
         phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

 

    Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc đánh giá cao công việc của từng thành viên đoàn chỉ đạo. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo cần có tổng hợp báo cáo chi tiết, cụ thể các công việc để gửi về văn phòng xây dựng NTM, từ đó có sự tham mưu cho UBND huyện để chỉ đạo xã Cẩm Nam thực hiện. Giao cho xã Cẩm Nam phân công trách nhiệm từng cá nhân các công việc cụ thể để có báo cáo nhằm triển khai các công việc thực hiện. Đồng thời gửi lên cho UBND huyện để xem xét và có sự điều chỉnh phù hợp. Xã cần xây dựng khung kế hoạch triển khai nhiệm vụ cụ thể và có sự kiểm tra đánh giá đúng thực chất các công việc. Trên cơ sở các tiêu chí soát xét cần xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, hằng tuần cần tổ chức kiểm tra đánh giá. Điều quan trọng nữa là xã cần xây dựng được nguồn ngân sách đảm bảo xây dựng các tiêu chí. Và các công việc trên đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu xã Cẩm Nam phải triển khai ngay.

    Bên cạnh một số nhiệm vụ khác như đối với cơ sở vật chất văn hóa, các nhà văn hóa thôn cần huy động sự đóng góp của người dân để tôn tạo, xây dựng lại. Trong đó kêu gọi sự đóng góp của con em làm ăn xa về quê ăn tết trong dịp này. Tổ chức xây dựng các vị trí trồng cây nhân dịp tết Nguyên Đán 2015. Chỉ đạo người dân làm hàng rào xanh trong đó các khu dân cư mẫu cần đạt 100%. Tính toán số km GTNT và thủy lợi nội đồng đạt tiêu chí trong xây dựng NTM để triển khai phát động nhân dân triển khai ra quân ngay từ đầu năm 2015.

 

Tin, ảnh: Đình Tuấn